Hải Hậu nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

08:06, 03/06/2013

Những năm qua, huyện Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, am hiểu pháp luật. Đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL của huyện đã bảo đảm số lượng và chất lượng, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, từng bước hình thành ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong nhân dân.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Hải Hậu chuẩn bị tài liệu tuyên truyền pháp luật trang bị cho các xã, thị trấn.
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Hải Hậu chuẩn bị tài liệu tuyên truyền pháp luật trang bị cho các xã, thị trấn.

Hằng năm, UBND huyện đã kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, PBGDPL huyện; chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các ngành thành viên, UBND các xã, thị trấn, tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ làm công tác, PBGDPL trên địa bàn huyện, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ tuyên truyền PBGDPL. Các ngành thành viên Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, PBGDPL huyện lựa chọn những cán bộ có khả năng tuyên truyền pháp luật để bổ sung vào đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành. Huyện đã tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các báo cáo viên pháp luật. Phòng Tư pháp huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch, Ban chủ nhiệm CLB Trợ giúp pháp lý và các tuyên truyền viên pháp luật của các xã, thị trấn. UBND huyện tổ chức hội nghị quán triệt tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nội dung các văn bản pháp luật như: Luật Tổ chức HĐND và UBND, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật… Các xã, thị trấn đều thành lập Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền PBGDPL; kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở; thành lập các CLB pháp luật của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên. Đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL trên địa bàn huyện có gần 3.500 người; trong đó có 17 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 340 tuyên truyền viên pháp luật cơ sở và 3.222 hòa giải viên cơ sở. Cùng với việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác PBGDPL từ huyện đến cơ sở. Phòng Tư pháp huyện thường xuyên phối hợp với Phòng PBGDPL (Sở Tư pháp) tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt nội dung những văn bản pháp luật mới, hướng dẫn kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho nhân dân. Trong năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức được 5 hội nghị tập huấn kiến thức về bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý và nghiệp vụ PBGDPL cho trên 1.000 cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL. Ngoài ra, Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền, PBGDPL cấp xã thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên truyền pháp luật của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn Thanh niên lồng ghép vào các buổi sinh hoạt CLB, nói chuyện chuyên đề… Bên cạnh đó, huyện đã đầu tư nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cơ sở, các xã, thị trấn trang bị máy vi tính, màn hình, đầu đĩa cho đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp - hộ tịch để tuyên truyền, PBGDPL. Các văn bản như: Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống mua bán người; Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn... được phổ biến đến đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở. Để giúp các xã, thị trấn chủ động cập nhật các văn bản pháp luật, Phòng Tư pháp huyện thống kê và gửi danh mục sách pháp luật mới ban hành để các cơ quan, đơn vị lựa chọn, mua bổ sung vào tủ sách pháp luật. Trung bình mỗi năm, Phòng Tư pháp hướng dẫn các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể mua bổ sung trên 500 đầu sách pháp luật vào các tủ sách pháp luật để phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu và tuyên truyền, PBGDPL.

Do tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL từ huyện đến cơ sở, huyện Hải Hậu đã nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân được nâng lên. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thường xuyên được cập nhật kịp thời đến các tầng lớp nhân dân để người dân hiểu và tự giác thực hiện. Từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải đã thực hiện hòa giải 150 vụ, việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 81%; tình trạng khiếu nại, khiếu kiện giảm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com