Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trọng điểm

08:08, 08/08/2022

Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở cả thời điểm hiện tại và định hướng lâu dài. Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp một số khó khăn do người dân chưa hiểu rõ chủ trương của các cấp chính quyền. Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trong công tác GPMB các dự án, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh và sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã tập trung lựa chọn nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL, thông tin về tình hình triển khai dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh ta với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hưng.  Ảnh: Bùi Luận

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh ta với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hưng.

Ảnh: Bùi Luận

Xác định công tác GPMB là khâu quan trọng trong quá trình thực hiện các công trình trọng điểm, UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã yêu cầu 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và hơn 150 lượt báo cáo viên pháp luật tiêu biểu cấp huyện với nội dung liên quan đến công tác đầu tư, GPMB như: Tình hình thực hiện hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư; Kết quả thực hiện các dự án có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; Pháp luật về đất đai trong đó trọng tâm về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiến hành biên tập tình huống pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đăng trên trang thông tin điện tử Sở và làm tư liệu để các sở, ban, ngành của tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cùng với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh việc PBGDPL tập trung vào các nội dung: Quy hoạch đất đai, khoáng sản; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép về môi trường, khoáng sản; các khoản hỗ trợ; công tác bồi thường GPMB; việc thu và sử dụng phí, lệ phí; kê khai tài sản... Sở TN và MT còn phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý Nhà nước và tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, môi trường. Chủ động trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, sinh thái; giám sát việc thực hiện quy định bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo; các chính sách pháp luật liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai sửa đổi...; Kế hoạch số 23/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) tỉnh về việc phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu lợi dụng khiếu kiện gây phức tạp tình hình an ninh trật tự... tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư.

Tại các huyện, thành phố có dự án đầu tư, 100% các phòng, ban, tổ chức hội, đoàn thể, UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật về công tác GPMB. Trong đó tập trung tuyên truyền, PBGDPL chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh liên quan đến đất đai, bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư; tổng quan về dự án, thông tin về chủ đầu tư, thời gian hoạt động, tác động và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, chế độ, chính sách GPMB... Đồng chí Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Nam Định cho biết: Thành phố luôn xác định công tác GPMB thực hiện các dự án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có tác động rất lớn đến tốc độ, mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Do đó, ngay từ khi có quy hoạch dự án, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL về GPMB, nhất là lĩnh vực về đất đai, bồi thường GPMB, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố... nhằm vận động, giáo dục, thuyết phục người dân hiểu, đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB. Với phương châm kiên quyết, kiên trì, liên tục công tác tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, các buổi họp tổ dân phố, thôn, xóm, các câu lạc bộ pháp luật, các tổ hòa giải, tủ sách pháp luật, pa-nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của các dự án đang được đầu tư xây dựng có ý nghĩa quyết định đến việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, từ đó ủng hộ và đồng thuận tự giác thực hiện công tác GPMB, bảo đảm tiến độ thi công các dự án. Trên địa bàn thành phố Nam Định có 17 công trình, dự án đã và đang thực hiện công tác GPMB, đến nay các dự án cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. 

Từ đầu năm 2022 đến nay, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp trong tỉnh đã tổ chức hơn 2.484 hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề cho 215.932 lượt người; biên soạn, phát hành hơn 83.718 tài liệu thông tin, truyên truyền pháp luật các loại gồm tin bài đăng, phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, xe thông tin lưu động, trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet; tờ rơi, tờ gấp, hỏi đáp tìm hiểu pháp luật... trong đó có nội dung tuyên truyền, PBGDPL về công tác GPMB. Qua đó, đã góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ GPMB các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Những tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 44 dự án, tổng diện tích khoảng 1.106ha với 8.239 hộ bị ảnh hưởng phải hoàn trả mặt bằng để thi công công trình, đã có 5 dự án hoàn thành GPMB với diện tích 16,94ha, số tiền hỗ trợ đã chi trả là 30,5 tỷ đồng; 13 dự án đã GPMB một phần với tổng diện tích 447,4ha, liên quan 4.072 hộ, số tiền đã chi trả khoảng 596 tỷ đồng. Những dự án còn lại đang tiếp tục các bước kiểm đếm mặt bằng, lên phương án chi trả hỗ trợ người dân di dời, ổn định cuộc sống./.

Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com