Tích cực xử lý, ngăn chặn vi phạm về đất đai (kỳ 2)
Cập nhật lúc18:59, Thứ Hai, 22/02/2021 (GMT+7)

(Tiếp theo và hết)

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực song công tác quản lý đất đai của tỉnh vẫn tồn tại một số bất cập đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc rất trách nhiệm của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) và các địa phương để tiếp tục khắc phục, xử lý.

Cán bộ xã Hải Anh (Hải Hậu) rà soát, thống nhất phương án quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất của địa phương.
Cán bộ xã Hải Anh (Hải Hậu) rà soát, thống nhất phương án quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất của địa phương.

II. Bất cập, phương án tháo gỡ

Theo Sở TN và MT, năm 2020 công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa chậm tiến độ; việc thực hiện xử lý các hộ sử dụng đất không hợp pháp theo Kết luận 43 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa XIX và theo Hướng dẫn số 1456/STNMT-Ttra còn chậm; việc triển khai đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính đối với 68 xã còn sử dụng bản đồ, hồ sơ địa chính thủ công còn chậm; việc xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng hoặc ngừng hoạt động, còn nợ tiền thuê đất chưa đạt tiến độ đề ra; nhiều doanh nghiệp phản ánh vẫn còn gặp khó khăn, mất nhiều thời gian trong tiếp cận thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai phục vụ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nguyên nhân được xác định do tác động tiêu cực từ tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Số lượng cán bộ, công chức của ngành TN và MT còn thiếu trong khi khối lượng công việc liên quan đến lĩnh vực đất đai ngày càng nhiều, phức tạp. Năm 2020, các cấp tập trung cho công tác tổ chức Ðại hội Ðảng bộ khiến việc giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến đất đai, xử lý vi phạm đất đai bị ảnh hưởng chậm tiến độ. Sau đại hội Ðảng bộ, nhân sự cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, đội có sự thay đổi, việc xử lý các sự vụ tồn đọng bị chậm do người mới tiếp quản công việc còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa do hồ sơ dồn điền, đổi thửa của nhiều xã, thị trấn lập không đầy đủ, thiếu đồng bộ, độ chính xác không cao phải mất rất nhiều thời gian tiến hành rà soát, hoàn thiện lại hồ sơ; một số xã chưa nghiêm túc thực hiện quy định dành 10% kinh phí trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất để phục vụ cho công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng sau khi dồn điền, đổi thửa. Việc xử lý các hộ sử dụng đất không hợp pháp theo Kết luận 43 và Hướng dẫn số 1456/STNMT-Ttra còn chậm do các trường hợp chưa cấp chủ yếu là hộ sử dụng đất không hợp pháp, có tranh chấp hoặc không phù hợp với quy hoạch (diện tích đất vi phạm thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình đường, đê) khiến việc xử lý rất khó, phức tạp, cần nhiều thời gian giải quyết; trong quá trình triển khai xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp còn gặp vướng mắc do quy định tại Nghị định số 91/2019/NÐ-CP ngày 19-11-2019 của Chính phủ. Bên cạnh đó, cấp huyện chưa chỉ đạo quyết liệt, cấp xã còn có tư tưởng né tránh, chậm triển khai; nhiều hộ sử dụng đất không có giấy tờ liên quan chứng minh được việc đã nộp tiền để được sử dụng đất nên việc lập phương án xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân quan trọng nhất của việc triển khai đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính đối với 68 xã sử dụng bản đồ, hồ sơ địa chính lập bằng phương pháp thủ công từ năm 1980 theo Kế hoạch 95/KH-UBND của UBND tỉnh còn chậm là do các xã thiếu kinh phí để thực hiện. Ðối với 43 dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng, 30 dự án thuê đất nhưng không triển khai thực hiện dự án hoặc ngừng hoạt động, còn nợ tiền thuê đất chưa đạt tiến độ đề ra là do: Nhiều chủ dự án không có đủ năng lực tài chính để thực hiện đầu tư; do thiếu vốn trong quá trình triển khai dự án…

 Ðồng chí Phạm Văn Sơn, Giám đốc Sở TN và MT cho biết: Thời gian tới, Sở tiếp tục rà soát, xem xét, tham mưu UBND tỉnh phương án chỉ đạo thực hiện các quy trình, giải quyết thủ tục đất đai theo các quy định mới. (Ngày 18-12-2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148 sửa đổi một số quy định thực hiện Luật Ðất đai, thay đổi rút ngắn về thời gian, giảm bớt một số thủ tục rườm rà). Tăng cường hướng dẫn các huyện, thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng; hướng dẫn các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các hộ gia đình phương thức hoàn thiện hồ sơ nhanh hơn; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tham mưu UBND tỉnh cho phép lập quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư. Giải quyết kịp thời các thủ tục giao đất, cho thuê đất, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, công trình phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực đất đai còn chồng chéo, mâu thuẫn nên việc xử lý các thủ tục liên quan đến sử dụng đất kéo dài. Người dân, doanh nghiệp cũng cần chủ động nghiên cứu đầy đủ các văn bản, quy định pháp luật của Trung ương và của tỉnh, nắm vững các thủ tục hành chính cần phải thực hiện để chuẩn bị hồ sơ đầy đủ khi tiến hành làm thủ tục về đất; tìm hiểu kỹ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt và đã được cập nhật công khai đầy đủ, rõ ràng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các địa phương để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Khi có vướng mắc nhà đầu tư nên trực tiếp phản ánh với lãnh đạo địa phương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, các sở, ngành liên quan để được chỉ đạo hướng dẫn giải quyết. Ðối với các xã, thị trấn, ngay khi có nhà đầu tư tiềm năng về nghiên cứu lựa chọn vị trí đất thì các địa phương phải khẩn trương báo cáo lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành để cùng phối hợp xử lý; nếu phát sinh tình huống phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không để kéo dài thời gian, chậm trễ tiến độ đầu tư của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở TN và MT và các địa phương phối hợp tập trung lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện chặt chẽ đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Tiếp tục xử lý vi phạm đất đai theo Kết luận số 43-KL/TU ngày 22-8-2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16-10-2018 của UBND tỉnh. Sửa đổi một số nội dung Hướng dẫn 1456/HD-STNMT của Sở nhằm đẩy nhanh việc lập phương án xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp. Năm 2021, Sở TN và MT quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa cho 60.042 giấy chứng nhận. Thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính đối với 68 xã sử dụng bản đồ, hồ sơ địa chính bằng phương pháp thủ công từ năm 1980. Giám sát các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tập trung cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo; tăng cường công tác quản lý việc sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công nhận quyền sử dụng đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công trình công cộng khi xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đấu giá đất ở, thu tiền sử dụng đất đạt kế hoạch thu 2.220 tỷ đồng./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,