Góp phần phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai
Cập nhật lúc07:56, Thứ Hai, 31/08/2020 (GMT+7)

Để chủ động và nâng cao năng lực trong phòng, chống thiên tai (PCTT), UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về PCTT, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nâng cấp hệ thống đê kè biển huyện Giao Thủy, góp phần tăng năng lực phòng chống thiên tai.
Nâng cấp hệ thống đê kè biển huyện Giao Thủy, góp phần tăng năng lực phòng chống thiên tai.

Ngay từ khi triển khai nhiệm vụ PCTT năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTT. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã in, phát hàng nghìn bộ tài liệu cho lực lượng quản lý đê nhân dân của các xã, thị trấn để tuyên truyền cho người dân và cộng đồng về PCTT. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội thảo bàn biện pháp ứng phó với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu; phối hợp với Tổng cục PCTT tổ chức tập huấn kinh nghiệm PCTT cho trên 200 cán bộ xã, huyện, thành phố làm công tác PCTT… Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến Luật PCTT, các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN và PTNT cùng các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác PCTT và TKCN (tìm kiếm cứu nạn) bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức đối với lực lượng làm công tác PCTT tại địa phương và nhân dân. Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”; phổ biến Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13-2-2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức treo 126 khẩu hiệu về PCTT trước cổng trụ sở làm việc, nhất là tại các địa phương có trọng điểm đê, kè, cống, khu vực ngập lụt và 20 xã, thị trấn ven biển. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn thường xuyên đăng phát thông tin về dự báo tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn của cơ quan chuyên ngành; thông báo diễn biến của bão, lũ trên các tuyến sông, trên biển, để nhân dân có thêm thông tin, kiến thức, kỹ năng chủ động phòng, tránh khi có bão, áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ xảy ra; sẵn sàng thông báo cho các chủ tàu, thuyền, người dân đang canh coi trên các chòi canh đầm bãi và các hộ nuôi thủy sản tại khu vực cửa sông, ven biển chủ động vào nơi tránh, trú an toàn. Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho hơn 1.000 chủ tàu, thuyền, đội ngũ thuyền trưởng tàu cá hoạt động khai thác hải sản xa bờ về các quy định của pháp luật và quy trình xử lý các tình huống khi gặp sự cố, tai nạn trên biển; đặc biệt khi gặp tình huống trên biển thì sử dụng các thiết bị ghi hình để ghi lại những hành vi cản trở ngư dân sản xuất của lực lượng nước ngoài, thông tin chính xác, kịp thời về vị trí, khu vực, tọa độ cho các cơ quan chức năng của tỉnh để tổ chức ứng cứu. Phòng NN và PTNT huyện Giao Thủy đã phối hợp với Trung tâm Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng MCD (Liên hiệp các Hội khoa học tỉnh) tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho hơn 1.500 người dân về kỹ năng đánh giá rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 20 cán bộ làm công tác PCTT và TKCN của huyện và các xã, thị trấn; Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy phối hợp với các tổ chức phi Chính phủ xây dựng các tài liệu truyền thông, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCTT và TKCN phù hợp với từng đối tượng và phát tới từng hộ dân. Để tạo nguồn kinh phí nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12-11-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17-10-2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ PCTT. Nhờ đó đến nay, toàn tỉnh đã thu được trên 57 tỷ đồng phục vụ hiệu quả cho công tác PCTT, nhất là việc xử lý giờ đầu các tình huống sự cố đê, kè, cống. UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN và PTNT hoàn thành việc lắp đặt thiết bị phòng họp trực tuyến của Văn phòng Thường trực PCTT và TKCN, thiết bị theo dõi mực nước, các đoạn đê, kè, cống xung yếu trên sông Đào, sông Đáy, sông Hồng, sông Ninh Cơ, cống Thanh Niên và khu neo đậu tàu, thuyền của tỉnh. Tổng cục PCTT (Bộ NN và PTNT) đã hỗ trợ tập huấn, phổ biến kinh nghiệm về PCTT, trang bị 2 máy flycam, 2 máy đo độ sâu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong PCTT. Sở NN và PTNT phối hợp với Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh lắp đặt 10 trạm đo mưa tự động tại 9 huyện, thành phố và 1 điểm tại Văn phòng Thường trực PCTT và TKCN tỉnh, 1 điểm tại Nhà đo sóng huyện Hải Hậu; thực hiện kết nối giám sát trực tuyến qua màn hình tại các khu vực trọng yếu PCTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong PCTT từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cấp xã.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Chi cục Thủy lợi (Sở NN và PTNT), công tác PCTT vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn khi thiên tai ngày càng gia tăng về cường độ và tính bất thường. Ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, không đồng đều, chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền nâng cao khả năng PCTT. Cơ chế, chính sách để người dân, doanh nghiệp tham gia công tác PCTT còn nhiều bất cập. Nguồn kinh phí cho công tác phòng ngừa thiên tai và hoạt động nâng cao nhận thức của người dân còn hạn chế. Phương tiện thông tin, truyền thông tới người dân còn chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ.

Thời gian tới, Sở NN và PTNT phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các hình thức đào tạo, tập huấn, diễn tập xử lý tình huống thiên tai; tổ chức hội thảo, hội nghị, buổi tọa đàm, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong PCTT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công cụ hỗ trợ người dân ứng phó với các tình huống thiên tai. Nghiên cứu và tổ chức xây dựng thí điểm hệ thống cảnh báo sớm thiên tai tại cộng đồng các huyện ven biển. Tiếp tục đẩy mạnh huy động và xã hội hóa các nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCTT, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân khi có thiên tai xảy ra./.

Bài và ảnh: Văn Đại


 

,
,
.
,
,
,
,