Siết chặt quản lý, sử dụng nhà, đất công
Cập nhật lúc08:09, Thứ Tư, 08/04/2020 (GMT+7)

Thời gian qua mặc dù công tác quản lý đã được tăng cường, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn tình trạng các cơ sở nhà, đất công chưa được khai thác tối đa giá trị hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Rạp Kim Đồng (thành phố Nam Định) là địa chỉ người dân nhiều lần kiến nghị Nhà nước cần thu hồi, chuyển giao cho các mục đích sử dụng có hiệu quả khác.
Rạp Kim Đồng (thành phố Nam Định) là địa chỉ người dân nhiều lần kiến nghị Nhà nước cần thu hồi, chuyển giao cho các mục đích sử dụng có hiệu quả khác.

Theo Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 8-11-2019 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 2 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Giống hải sản và Trung tâm Giống thủy đặc sản với tổng diện tích ao hồ khoảng 10ha. Thời gian qua, 2 Trung tâm đã sử dụng diện tích ao hồ này để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, chọn lọc và sản xuất giống các loài thủy, hải sản trên địa bàn tỉnh nhưng hiệu quả kinh tế đạt được trên quỹ đất khai thác chưa cao. Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) được UBND tỉnh giao quản lý sử dụng tòa nhà 9 tầng tại Cụm công nghiệp An Xá (thành phố Nam Định) thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. Trong những năm qua đơn vị đã nỗ lực hợp tác với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Công viên phần mềm Quang Trung (thành phố Hồ Chí Minh)... nhưng vẫn chưa thành công trong việc xây dựng Trung tâm vùng về công nghệ thông tin. Năm 2019, 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ; Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) đã thực hiện sắp xếp sáp nhập thành Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ, tiếp tục được UBND tỉnh giao quản lý, khai thác sử dụng tòa nhà 9 tầng. Hiện Trung tâm đã khai thác được cơ bản các công năng từ tầng 1 đến tầng 7 của Tòa nhà; cụ thể là: Từ tầng 1-3 bố trí thực hiện dự án thiết lập Sàn giao dịch công nghệ, thiết bị và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; từ tầng 4-6 tòa nhà được sử dụng làm khu làm việc của các phòng chức năng; tầng 7 là khu làm việc của các bộ phận thuộc phòng Thử nghiệm hóa sinh. Các tầng 8-9 và khu vực khuôn viên xung quanh tòa nhà vẫn chưa được khai thác tối đa công suất, hiệu quả. Qua kết quả thanh tra việc xây dựng, sử dụng rạp Kim Đồng và rạp Bình Minh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được giao quản lý chưa sử dụng đúng mục đích hai công trình này. Trong đó, rạp Kim Đồng được xây dựng lại từ năm 2004, là nơi tổ chức nhiều đợt chiếu phim cho học sinh, thiếu niên, nhi đồng của thành phố Nam Định vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và ngày Tết Thiếu nhi 1-6. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, máy móc trang thiết bị chiếu phim lạc hậu không đáp ứng được nhiệm vụ chiếu phim nên đã tổ chức cho thuê sử dụng khai thác vào mục đích khác. Rạp Bình Minh được xây dựng từ năm 1947, đến năm 2000 bị xuống cấp trầm trọng. Dù đã được đầu tư cải tạo, sửa chữa nhưng đến năm 2012 do ảnh hưởng của thiên tai, ga ra ô tô, nhà kho của rạp bị đổ và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đoàn nghệ thuật Cải lương - đơn vị được giao quản lý (nay sáp nhập thành Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã báo cáo cơ quan cấp trên cho phép khắc phục hậu quả. Tuy nhiên do không có kinh phí ngân sách sửa chữa, để kịp thời khắc phục hậu quả do bão gây ra và tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động của rạp, đơn vị đã liên doanh liên kết với nhà đầu tư khắc phục sửa chữa nhà để xe ô tô và nhà kho thành khu hoạt động dịch vụ.

Để quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất theo đúng quy định hiện hành, phát huy hiệu quả, tránh gây lãng phí, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước nghiêm túc thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ.  Đối với các cơ sở nhà, đất thuộc địa phương quản lý: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 50% tiến hành rà soát, lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng, gửi Sở Tài chính để tổng hợp. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng từng cơ sở nhà đất, lập, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà đất. Trên cơ sở đó, tiến hành sắp xếp lại nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước để sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; đối với cơ sở nhà, đất dôi dư, đơn vị không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại sẽ ưu tiên điều chuyển cho các đơn vị còn thiếu, cho các công trình công cộng theo quy hoạch, còn lại sẽ tiến hành thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để tổ chức bán đấu giá, tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trường hợp cần thiết phải sắp xếp cục bộ, các cơ quan, đơn vị lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất đang quản lý, sử dụng, gửi Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với các cơ sở nhà, đất thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh quản lý, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất an ninh, quốc phòng theo đúng quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh khẩn trương tiến hành rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; báo cáo cơ quan quản lý cấp trên xem xét, thống nhất với UBND tỉnh về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất. Đối với cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh sau khi sắp xếp lại mà dôi dư, sử dụng đất không hiệu quả hoặc không còn nhu cầu sử dụng, đề nghị sớm bàn giao về địa phương quản lý, khai thác để phát huy hiệu quả cơ sở nhà đất. Hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Trung tâm Giống hải sản và Trung tâm Giống thủy đặc sản xây dựng quy chế sử dụng tài sản trong cơ quan. Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trung tâm ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ đang xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào hoạt động cho thuê để trình UBND tỉnh xem xét cho thuê trong thời gian tới. Đơn vị được giao quản lý rạp Kim Đồng đã dừng cho thuê từ 1-1-2019; hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát các cơ sở vật chất báo cáo UBND tỉnh và bàn giao lại cấp có thẩm quyền khai thác hiệu quả. Đối với rạp Bình Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị lập đề án sửa chữa rạp; đề án quản lý tài sản và sử dụng tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều (của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29-12-2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26-12-2017 và Hướng dẫn số 1595/STC-QLG&CS ngày 30-7-2018 của Sở Tài chính trình các cấp có thẩm quyền phệ duyệt./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,