Vụ Bản thực hiện giải pháp chống thất thu thuế hộ gia đình, cá nhân kinh doanh
Cập nhật lúc07:36, Thứ Năm, 15/03/2012 (GMT+7)

Hai tháng đầu năm 2012, sau khi hoàn thành thắng lợi chiến dịch thu thuế môn bài, ngành Thuế Vụ Bản đã triển khai kiểm tra, rà soát để tiếp tục đẩy mạnh công tác thu thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

Rà soát hiện trạng hoạt động hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế Vụ Bản.
Rà soát hiện trạng hoạt động hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế Vụ Bản.

Với đặc thù là huyện nông nghiệp, ít doanh nghiệp không có nhiều nguồn thu nên Chi cục Thuế Vụ Bản vẫn xác định nguồn thu từ công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh, trong đó thu trực tiếp từ các hộ kinh doanh gia đình, cá nhân là nguồn thu quan trọng để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 2012. Để đẩy mạnh chống thất thu trong lĩnh vực này, ngay từ cuối năm 2011, Chi cục Thuế Vụ Bản đã phối hợp với các xã, thị trấn trong huyện tiến hành điều tra các hộ sản xuất kinh doanh, đồng thời tổ chức phân loại hộ sản xuất, kinh doanh để đưa vào quản lý thuế môn bài, hộ quản lý thu thuế khoán, lập hồ sơ hộ sản xuất kinh doanh theo từng khu vực, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, quản lý thuế. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 1.858 hộ thuộc diện thu thuế môn bài, 932 hộ cá nhân kinh doanh. Trên cơ sở đó, Chi cục giao chỉ tiêu đến từng cán bộ quản lý thuế. Để đảm bảo việc chống thất thu đi kèm với công bằng, chính xác, sau khi tính toán, ấn định và lập sổ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, ngành Thuế  tổ chức  họp, thông báo tới các hộ, cá nhân kinh doanh và tiến hành niêm yết công khai danh sách người nộp thuế, mức thuế khoán của từng hộ tại trụ sở UBND xã, thị trấn. Hằng tháng, đội kiểm tra thuế của Chi cục Thuế Vụ Bản phối hợp với các đội thuế, cán bộ thuế địa bàn kiểm tra các hộ có đơn xin bỏ kinh doanh, hộ tạm thời nghỉ kinh doanh và phát hiện hộ mới kinh doanh để đưa vào sổ bộ quản lý thuế. Để chống thất thu, Chi cục chỉ đạo kiên quyết xử lý, truy thu thuế đối với các hộ xin nghỉ, bỏ nhưng vẫn kinh doanh hoặc kinh doanh nhưng không kê khai nộp thuế, gắn trách nhiệm với cán bộ quản lý thuế địa bàn. Bên cạnh quản lý thu, ngành Thuế Vụ Bản tăng cường công tác thu nợ thuế. Chi cục Thuế gửi thông báo đến các hộ nợ thuế, sau đó tổ chức tuyên truyền, vận động; nếu hộ nợ đọng thuế không trả mới lập biên bản, thông báo với UBND xã, thị trấn đôn đốc. Hộ nợ đọng đều được mời đến họp đôn đốc thu nợ, nếu không nộp thì đội tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện thông báo trên hệ thống đài truyền thanh địa phương và tuyên truyền lưu động trực tiếp tại cơ sở kinh doanh, công khai về số nợ thuế, thời gian nợ thuế. Nhờ vậy, công tác thu nợ thuế tại huyện Vụ Bản đạt kết quả cao, số hộ phải cưỡng chế nộp thuế thấp. Từ năm 2011 đến nay chỉ có 6 hộ phải thực hiện cưỡng chế với tổng số tiền thu nợ và phạt là 28 triệu đồng.

Cùng với thực hiện giải pháp trên, Chi cục Thuế Vụ Bản cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp thu đối với tất cả các lĩnh vực thu khác nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu thu ngân sách 2012./.

Bài và ảnh: Hoàng Long
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,