Vụ Bản nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Cập nhật lúc08:14, Thứ Năm, 12/08/2021 (GMT+7)

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện Vụ Bản đã được nâng cao; vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị được phát huy. Qua đó đã góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hệ thống lò sấy gỗ công nghiệp của Nhà máy chế biến gỗ Bảo Minh.
Hệ thống lò sấy gỗ công nghiệp của Nhà máy chế biến gỗ Bảo Minh.

Đảng bộ huyện Vụ Bản hiện có 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 328 chi bộ cơ sở, trên 6.600 đảng viên. Triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 12-KH/HU, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong huyện tiếp tục phát huy vai trò trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái cùng các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời xây dựng kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, hàng năm HĐND huyện đã xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND huyện đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực thi pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan đến quản lý ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư; quản lý, sử dụng tài sản công, tài nguyên, đất đai; quản lý và sử dụng công chức, viên chức; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. UBND huyện đã cụ thể hóa các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và công khai các thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; vấn đề nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW; đồng thời phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện sự lãnh đạo của Huyện ủy, phần lớn các bí thư cấp ủy đều phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để báo cáo với cấp ủy cấp trên khi có dấu hiệu và những vấn đề nổi cộm liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để có giải pháp uốn nắn, xử lý kịp thời. Cấp ủy các tổ chức Đảng thường xuyên quán triệt tới cán bộ, đảng viên nội dung 27 biểu hiện và 82 nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Từ năm 2016 đến nay các cấp ủy Đảng trên địa bàn đã nhận diện, chỉ ra được 39 trường hợp đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; trong đó có 2 trường hợp biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 37 trường hợp biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và đã xử lý bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ Đảng. Bên cạnh đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vụ Bản và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 356 tổ chức đảng, 140 đảng viên; giám sát 275 tổ chức đảng, 33 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời phát hiện, xử lý, thi hành kỷ luật 190 đảng viên, trong đó có 37 cấp ủy viên các cấp bằng các hình thức: Khiển trách 141, cảnh cáo 26, cách chức 5, khai trừ 18 đảng viên. Quá trình xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm luôn thận trọng, bảo đảm đúng người, đúng khuyết điểm; hình thức kỷ luật phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm. Việc thi hành kỷ luật đảng đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Hiệu quả của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo nền nếp trong hoạt động kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm ở các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ huyện Vụ Bản. Nội dung kiểm điểm luôn bám sát các văn bản hướng dẫn, trong đó chú trọng đi sâu phân tích, kiểm điểm các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu. Các cuộc kiểm điểm diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc, đoàn kết. Các ý kiến tham gia góp ý có chất lượng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, có trách nhiệm, nêu cao ý thức xây dựng và tinh thần đoàn kết nội bộ. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,