Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

08:05, 19/05/2021

Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị. Sự lan tỏa sâu rộng của việc học tập và làm theo Bác đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW.  Ảnh: Văn Trọng

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW.

Ảnh: Văn Trọng

Việc triển khai và tổ chức hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban TVTU triển khai bài bản, kịp thời, nghiêm túc; có sự đổi mới trong việc tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và hàng năm; đối tượng học tập chuyên đề ngày càng được triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.  Ban TVTU và các cấp ủy Đảng xác định rõ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và được đưa vào chương trình công tác của cấp uỷ các cấp. Quá trình tổ chức thực hiện, Ban TVTU chỉ đạo kết hợp với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban TVTU, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đảng uỷ cấp dưới và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban xây dựng Đảng, các đảng uỷ trực thuộc tổ chức, triển khai thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng hàng năm, đều đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình công tác năm, chương trình  kiểm tra, giám sát của cấp ủy; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu vừa cấp thiết vừa lâu dài, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy các cấp đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, nổi cộm ở các địa phương, đơn vị;  đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nội dung trọng tâm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển về kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết; từ đó, đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm qua, có nhiều công trình dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được tập trung đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Tuyến đường bộ mới nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 21 và cầu Tân Phong vượt sông Đào với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng; Đường dẫn và cầu Thịnh Long vượt sông Ninh Cơ với tổng mức đầu tư gần 1.160 tỷ đồng; Tỉnh lộ 488 (từ cầu Vòi đến thị trấn Thịnh Long) với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng; Tỉnh lộ 487 với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng; Tỉnh lộ 489C đoạn từ nút giao Quốc lộ 21 (cầu Lạc Quần) đến phà Sa Cao với tổng mức đầu tư trên 580 tỷ đồng. Với tinh thần quyết liệt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị; sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo nhân dân, phong trào xây dựng NTM đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, hiệu quả. Trong quá trình xây dựng NTM, đã huy động được trên 40 nghìn tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, thu hút trên 5.000 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 52 triệu đồng/người, gấp 4,1 lần so với trước khi xây dựng NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện. Năm 2019, tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Với thành tích đó, Nam Định vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 6 xã đã cơ bản hình thành các mô hình xã NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; có 10 thôn/xóm đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 131 thôn/xóm/tổ dân phố được công nhận cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư được triển khai thực hiện hiệu quả; trong đó xác định cải cách hành chính là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực; kết quả trong giai đoạn 2015-2020 đã cắt giảm 2.181 thủ tục hành chính, sửa đổi 710 thủ tục hành chính. Với 943 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Nam Định là một trong 3 tỉnh đứng đầu toàn quốc về tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp trên 1.671 thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,5%...

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 5 năm qua là nền tảng, cơ sở vững chắc, tạo động lực để các cấp ủy đảng trong tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra./.

Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com