Đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố Nam Định là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng

07:02, 07/02/2021

Nguyễn Anh Tuấn
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy Nam Định

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2016-2020. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt và sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thành phố Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025.

Đến nay, kinh tế của thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Hiệu quả của nền kinh tế được nâng lên. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 74.641 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 13,18%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng: Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 99,6%; nông nghiệp giảm còn 0,4%. Thành phố tập trung phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đầu tư công nghệ hiện đại, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý đạt 15.860 tỷ đồng, tăng 9,03% so với năm 2019. Thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh doanh thương mại, dịch vụ hiện đại; Giá trị xuất khẩu đạt 33,7 triệu USD, tăng 15% so với năm 2019. Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 đạt 43.697 tỷ đồng, chiếm 30% toàn tỉnh. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quy hoạch được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng; công tác quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, tập trung cho các công trình trọng điểm, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, giao thông, thoát nước… làm thay đổi rõ nét hạ tầng, cảnh quan thành phố, tạo điều kiện phát triển toàn diện các lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Nhiều dự án lớn về giao thông, văn hóa, thương mại dịch vụ đã và đang được Trung ương, tỉnh và thành phố đầu tư xây dựng, hướng hiện đại, văn minh. Hạ tầng đô thị được chỉnh trang, nâng cấp đồng bộ, diện mạo thành phố khang trang rõ nét. Cơ sở hạ tầng thương mại được đầu tư xây mới, nâng cấp có quy mô và sức lan tỏa ra toàn vùng; 4 bệnh viện cấp tỉnh nằm trên địa bàn: Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi được công nhận là vệ tinh của các bệnh viện chuyên khoa Trung ương. Đã thu hút được các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các tập đoàn lớn mở chi nhánh tại thành phố Nam Định như: VietcomBank, TPBank, HDBank,  Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát huy, đạt nhiều thành tích. Giữ vững thành tích học sinh giỏi và chất lượng giáo dục toàn diện dẫn đầu toàn tỉnh. Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá trong gia đình, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... phát triển sâu rộng, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”. Các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm thường xuyên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, không ngừng đổi mới về phương thức hoạt động trên từng lĩnh vực. Hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao. Công tác vận động quần chúng đi vào chiều sâu và thiết thực từ cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp, thành phần xã hội tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố và phát huy sức mạnh.

Một góc thành phố Nam Định. Ảnh: Viết dư

Một góc thành phố Nam Định.

Ảnh: Viết Dư

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong xây dựng, phát triển thành phố còn nhiều khó khăn, thách thức: Quy mô nền kinh tế thành phố nhỏ, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nguồn lực cho đầu tư phát triển hạn chế. Công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường có mặt còn hạn chế. Lĩnh vực văn hóa - xã hội còn nhiều vấn đề đang đặt ra cần phải giải quyết. Trong khi đó dự báo tình hình quốc tế và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu khó dự báo... Những yếu tố trên sẽ tác động không nhỏ đến quá trình phát triển của thành phố Nam Định.

Bước sang năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố. Thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen; thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Thành phố Nam Định đề ra mục tiêu: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu xây dựng thành phố Nam Định văn minh, hiện đại, gắn với đô thị thông minh, là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, thành phố Nam định sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hai là: Tổ chức thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan để thực hiện điều chỉnh chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu mở rộng địa giới hành chính, xây dựng thành phố Nam Định trở thành một thành phố xanh, thông minh, thân thiện với môi trường với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

 Ba là: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ tạo ra nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ và có giá trị tăng. Đa dạng hóa các ngành dịch vụ thương mại. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển nền nông nghiệp ven đô theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái trong quá trình đô thị hóa ở thành phố.

Bốn là: Tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực từ ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại theo hướng ưu tiên các nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường.

Năm là: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố lựa chọn 3 khâu đột phá 

1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Cải thiện môi trường đầu tư, xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư các công trình trên địa bàn thành phố theo quy hoạch địa giới hành chính được mở rộng. Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố; thực hiện hiệu quả việc khai thác, huy động nguồn lực từ quỹ đất và các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển.

2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, công khai và quản lý quy hoạch gắn với quản lý tốt tài nguyên, môi trường. Tập trung đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật. Nâng cao năng lực quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị, từng bước xây dựng thành phố thông minh.

3. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh.

Bước sang năm mới - 2021, với khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ, toàn dân và toàn quân thành phố sẽ phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng thành phố Nam Định văn minh, hiện đại là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com