Qua đại hội thí điểm ở các tổ chức cơ sở đảng
Cập nhật lúc07:46, Thứ Hai, 04/05/2020 (GMT+7)

Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định rõ: Mỗi đảng bộ trực thuộc tỉnh chọn 1 đến 2 đảng bộ cơ sở ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao để chỉ đạo thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. Nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban TVTU, các đảng bộ trực thuộc đều đã lựa chọn những tổ chức Đảng tiêu biểu để chỉ đạo tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Cán bộ xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) thảo luận phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bài
Cán bộ xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) thảo luận phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác chuẩn bị đại hội thí điểm được cấp ủy đảng các cấp trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU cùng các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tài liệu hướng dẫn về đại hội đảng các cấp đều được quán triệt thông qua các hội nghị tập trung và gửi đến tất cả 5.587 chi bộ trực thuộc 928 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, mọi chủ trương nhanh chóng về với cơ sở, sớm thống nhất nhận thức, xây dựng quyết tâm chính trị cao trong từng tổ chức đảng. Hầu hết các đảng bộ cấp trên đều tập trung chỉ đạo, phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn đảng bộ cơ sở; đồng thời thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89, Quy định số 90 của Bộ Chính trị (khóa XII), Quy định số 1230 của Ban TVTU. Từ đó, các địa phương đều hướng tới lựa chọn đội ngũ cán bộ có “đủ đức, đủ tài”, có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn đảm đương tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Công tác xây dựng văn kiện được cấp ủy ở các đảng bộ được chọn tổ chức đại hội thí điểm được đặc biệt chú trọng; nhất là các chỉ tiêu, vấn đề thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu. Vì vậy, các văn kiện đều có những điểm mới, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới và nhận được sự tham gia góp ý của nhiều cán bộ, đảng viên. Văn kiện đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Hào (Vụ Bản) khẳng định: Là địa phương thuần nông, nằm xa trung tâm huyện, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể đảng ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã nỗ lực hoàn thành, hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Điểm nhấn về thành tích trong nhiệm kỳ qua là bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Thu ngân sách trong cả nhiệm kỳ đạt hơn 48,5 tỷ đồng, vượt gấp 2 lần so với chỉ tiêu đặt ra; hoàn thành nhiều công trình phúc lợi công cộng như xây dựng mới trường trung học cơ sở trị giá hơn 10 tỷ đồng, tu sửa trường tiểu học kinh phí 1,1 tỷ đồng, xây thêm 6 phòng học trường mầm non với giá trị hơn 4 tỷ đồng; nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, trạm y tế, hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ thi công 2 tuyến đường của huyện đi qua địa bàn là đường Chợ Lời - Đại Thắng, đường Yên Lương - Vĩnh Hào. Bên cạnh đó, vẫn còn 7 chỉ tiêu chưa hoàn thành tập trung ở các lĩnh vực như: Chậm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi; việc xây dựng kênh mương nội đồng mới đạt 53% kế hoạch; chưa xây dựng được nhà văn hóa thôn Tiên Hào phục vụ nhu cầu sinh hoạt chính trị, đời sống của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hào cho rằng: Nhận thức được những ưu điểm, khuyết điểm của địa phương, trong nhiệm kỳ mới, 15 đồng chí tham gia ban chấp hành đảng bộ đều thống nhất phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác nhằm lãnh đạo phong trào địa phương đi lên, đóng góp vào thành tích phát triển chung của huyện. Văn kiện đại hội Đảng bộ xã Hải Trung (Hải Hậu) xác định: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi 9 chỉ tiêu chủ yếu với tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 65,6 triệu đồng; tỷ trọng cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thuỷ sản chiếm 20%; công nghiệp, xây dựng 48%; dịch vụ 32%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha canh tác đến năm 2020 đạt 135 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với chỉ tiêu đại hội. Giá trị sản xuất tăng 10,66% so với chỉ tiêu đại hội. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 19,5%/năm so với dự toán huyện giao. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc bảo trợ xã hội còn 0% (chỉ tiêu đại hội là dưới 3%); hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội chỉ còn 1,16%. Đến nay cả 19 xóm đều đạt nông thôn mới bền vững và phát triển; xã cơ bản đạt 17 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hải Trung xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khai thác hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Phấn đấu giá trị sản phẩm bình quân 1ha canh tác đến năm 2025 đạt 180 triệu đồng; năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 123 tạ/ha; thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 83,5 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2023 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Văn kiện đại hội Đảng bộ xã Bạch Long (Giao Thủy) xác định, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/năm trở lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp xuống còn 30%; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 70%. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục hàng năm; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên tuyến biển. Ở Đảng bộ Công an tỉnh, đại hội thí điểm được tổ chức tại các Đảng bộ Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các huyện Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên đều đặt mục tiêu chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự của các tổ chức chính trị đối lập, của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến cuối tháng 4, trong tổng số 26 đảng bộ trên địa bàn tỉnh được chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội đã có 11 đơn vị tổ chức thành công. Trong đó, Đảng bộ huyện Giao Thủy đã tiến hành đại hội ở Đảng bộ xã Bạch Long, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Đảng bộ huyện Hải Hậu tiến hành đại hội ở Đảng bộ xã Hải Trung, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa huyện. Đảng bộ huyện Mỹ Lộc tiến hành đại hội ở Đảng bộ xã Mỹ Thành. Đảng bộ huyện Nam Trực tiến hành đại hội ở Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Đảng bộ huyện Vụ Bản tiến hành đại hội ở Đảng bộ xã Vĩnh Hào, Đảng bộ Công an huyện. Đảng bộ huyện Ý Yên tiến hành đại hội ở Đảng bộ xã Yên Cường, Đảng bộ Công an huyện. Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định tiến hành đại hội ở Đảng bộ Công ty Dệt - Dệt may Nam Định. 100% đồng chí bí thư cấp ủy ở các đảng bộ được chọn tổ chức đại hội thí điểm đều có số phiếu trúng cử cao, đa số là tuyệt đối, tạo động lực vững chắc trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tới./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,