Ý Yên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Cập nhật lúc08:29, Thứ Ba, 25/06/2019 (GMT+7)

Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, những năm qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Ý Yên đã phát huy vai trò đoàn kết tập hợp, vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nông thôn mới huyện Ý Yên.
Nông thôn mới huyện Ý Yên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã tập trung chỉ đạo tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách trực tiếp khối dân vận; ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Thường trực Huyện uỷ tổ chức giao ban công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội định kỳ, qua đó nắm tình hình nhân dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để kịp thời định hướng, chỉ đạo. Huyện ủy đã quan tâm lựa chọn lãnh đạo, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các thành viên trong khối dân vận ở cơ sở. Thông qua các kỳ đại hội, cấp uỷ đã trực tiếp chỉ đạo, rà soát thay thế, bổ sung nhân sự đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định, tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thông qua đó, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trên cơ sở nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Mặt trận Tổ quốc huyện và các xã, thị trấn đã gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sát với tình hình thực tế ở địa phương. Năm 2009, toàn huyện có 204/342 làng đạt danh hiệu làng văn hóa bằng 59,6%. Đến năm 2018 đã có 386/416 thôn (xóm), tổ dân phố đạt “Khu dân cư văn hóa”, đạt 95%. Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và chương trình xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã huy động được 5 tỷ 559 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng mới 223 nhà; nâng cấp, sửa chữa 102 nhà cho hộ nghèo bảo đảm an toàn về nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm của huyện giảm (năm 2009 là 8,5%, đến năm 2018 giảm còn 1,26%). Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" sau 10 năm phát động đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân trong tiêu dùng hàng Việt; đa số người dân ủng hộ mua sắm, sử dụng hàng hóa Việt Nam. Ngoài ra, toàn huyện duy trì 416 tổ hòa giải ở 416 thôn (xóm), tổ dân phố góp phần giữ gìn thôn (xóm), tổ dân phố bình yên, gia đình hòa thuận. Đối với các tổ chức thành viên, Hội Phụ nữ các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống hội viên. Tổng dư nợ các nguồn vốn vay do Hội Phụ nữ nhận ủy thác hiện nay đạt 404,4 tỷ đồng, cho 18.583 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế. Phát động xây dựng “Quỹ mái ấm tình thương”, Hội Phụ nữ huyện đã hỗ trợ xây mới 53 nhà với số tiền 1,705 tỷ đồng; sửa chữa 8 nhà trị giá 47 triệu đồng; tặng 746 suất quà cho trẻ em nghèo trị giá 243,5 triệu đồng; vận động hội viên và nhân dân mua 20.298 thẻ bảo hiểm y tế, đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong huyện đạt trên 86%. Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện còn đảm nhận trồng 67,2km đường hoa, góp phần đảm bảo tiêu chí xanh - sạch - đẹp trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp Công đoàn phát động nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội số vốn 44,62 tỷ đồng, cho 1.938 hộ vay làm ăn có hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo giảm còn 1,2%, thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn huyện. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh. Đến nay, có 23.368/25.845 hộ, đạt 90,4% hộ đăng ký đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 9.683 hộ nông dân được vay vốn với số tiền 1.453 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Hội viên nông dân còn tự nguyện hiến 310,3ha đất nông nghiệp làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng; cải tạo, nâng cấp 1.149km đường giao thông nông thôn... Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", duy trì hoạt động 4 tổ vay vốn với số vốn ủy thác trên 3 tỷ đồng...

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức từ huyện đến cơ sở thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh có tổng số 13.828 hội viên, tỷ lệ tập hợp đạt 91%; Hội Nông dân có 41.615 hội viên, đạt 82% số hộ nông dân; Hội Phụ nữ có 45.136 hội viên, đạt 76%; Đoàn Thanh niên có 11.756 đoàn viên, tỷ lệ tập hợp đạt 67%; Công đoàn có 6.915 đoàn viên, đạt 90%. Kết quả bình xét, xếp loại năm 2018 có 87% Ban công tác Mặt trận, 85% Đoàn cơ sở, 82% công đoàn cơ sở, 95% Hội Phụ nữ cơ sở, 80% Hội Nông dân cơ sở đạt vững mạnh./.   

Bài và ảnh: Lam Hồng

 

,
,
.
,
,
,
,