Đảng bộ xã Mỹ Thắng gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế
Cập nhật lúc08:22, Thứ Hai, 24/06/2019 (GMT+7)

 

Đảng bộ xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) hiện có 233 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ trực thuộc, trong đó 14 chi bộ nông thôn. Những năm trước, có năm Đảng bộ xã Mỹ Thắng Huyện ủy Mỹ Lộc đánh giá là chưa hoàn thành nhiệm vụ; với sự phấn đấu năm 2018 Đảng bộ đã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đạt được kết quả đó, Đảng ủy xã Mỹ Thắng đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cán bộ xã Mỹ Thắng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng may mặc.
Cán bộ xã Mỹ Thắng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng may mặc.

Đồng chí Trần Bá Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Thắng cho biết: Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay của Đảng bộ xã là đã nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, Đảng bộ xã đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân; từ đó, chủ động đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Cụ thể, trên cơ sở phân tích, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những tồn tại, hạn chế được Ban thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc nhìn nhận kiểm điểm gồm: Công tác quản  lý Nhà nước về đất đai còn lỏng lẻo, còn để xảy ra tình trạng cho thuê, giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên đất hai lúa và đất nuôi trồng thủy sản; ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để; còn một số ít cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chưa có ý thức tu dưỡng, rèn luyện; một số chi ủy chưa thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; hoạt động của một số tổ chức đoàn thể chưa phát huy hiệu quả… Để chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm. Đặc biệt, Ban thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, phát hiện kịp thời những tập thể, cá nhân vi phạm trong thực thi chức trách nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đề xuất xử lý kỷ luật đối với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã và 32 đảng viên (khiển trách 26 đồng chí, cảnh cáo 4 đồng chí, cách chức 1 đồng chí, khai trừ 1 đồng chí). Việc phát hiện xử lý kịp thời những vi phạm đã sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, công chức tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, từ đó sửa chữa, loại bỏ những khuyết điểm, thói quen xấu; từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Mỹ Thắng đã thực hiện tốt kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ thông qua việc phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt định kỳ với từng chi bộ; chú trọng kiện toàn các chức danh thiếu khuyết, đồng thời chăm lo việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; quy hoạch, sắp xếp cán bộ theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Cùng với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã luôn đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát triển nghề may truyền thống. Đảng uỷ, UBND xã đã có nhiều cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật theo hướng hiện đại, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm phát triển bền vững. Hiện xã đang nỗ lực hoàn thành các thủ tục công nhận làng nghề truyền thống. Đồng thời tích cực đầu tư làm đường giao thông; phối hợp với các cấp, các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cụm công nghiệp Mỹ Thắng có tổng diện tích 34,9ha, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất năng động nắm bắt nhu cầu của thị trường, đầu tư máy móc thiết bị mới như: máy thêu vi tính, máy trần thêu, máy trần chăn, máy làm bông... Từ sản xuất nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình, đến nay các cơ sở sản xuất đã bước đầu hình thành các chuỗi liên kết sản xuất hoàn chỉnh từ cung ứng nguyên liệu, phụ kiện đến khâu hoàn thiện sản phẩm tạo ra giá trị hàng hoá lớn. Các sản phẩm của làng nghề xã Mỹ Thắng như chăn, ga, gối, đệm, quần, áo đã có mặt tại khắp các thị trường các tỉnh trong cả nước và xuất sang Lào, Campuchia. Doanh thu từ nghề may chiếm phần lớn trong cơ cấu GDP của toàn xã. Hiện nay trên địa bàn xã có 10 doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc và chăn, ga, gối, đệm và khoảng 600 hộ chuyên gia công các mặt hàng may mặc tạo việc làm ổn định cho gần 5.400 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4,5 đến 5,5 triệu đồng/người/tháng. Kinh tế phát triển, người dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động khác của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Điều nổi bật nhất đó là người dân đã từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, cùng nhau góp công, góp sức làm mới, tu sửa những con đường trong xã, đường giao thông nội đồng. Sau 3 năm triển khai thực hiện (2016-2018), tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt hơn 10 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp, ủng hộ 4,5 tỷ đồng và hàng nghìn công lao động để làm bê tông hóa 100% đường giao thông nông thôn, giao thông, thủy lợi nội đồng, nâng cấp, tu sửa trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, nghĩa trang liệt sĩ...

Nhờ tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Mỹ Thắng đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, kết quả phân loại đảng viên năm 2018, Đảng bộ có 79,1% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 82,4% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch mạnh mẽ; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ đạt 75%, tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 25%; năm 2018, xã Mỹ Thắng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 44 triệu đồng; các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,