Bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

08:06, 02/06/2019

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy,
Kính thưa Hội đồng!

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HÐND tỉnh đã nghe các tờ trình, đề án do UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các vị đại biểu HÐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, xem xét biểu quyết thông qua 9 nghị quyết về đầu tư, sử dụng đất và 2 nghị quyết về công tác nhân sự Ủy viên UBND tỉnh.

Ðồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
Ðồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Các nghị quyết đó là: Xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu. Xây dựng đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và tái định cư Liên Hà 1, phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Ðịnh. Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 488C, huyện Nghĩa Hưng. Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trực Ðại - Trực Thái, huyện Trực Ninh. Xây dựng khu đô thị Thị trấn Ngô Ðồng, huyện Giao Thủy. Xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía nam Thành phố Nam Ðịnh (đoạn nối từ tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong). Quyết định phân bổ vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. Thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Ðịnh. Chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính thưa các vị đại biểu!

Ðể các nghị quyết của HÐND tỉnh đã được quyết định thông qua sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cụ thể hóa các nghị quyết và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các nghị quyết để trình HÐND tỉnh xem xét, điều chỉnh đảm bảo với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ðề nghị Thường trực HÐND tỉnh, các Ban HÐND tỉnh, các tổ đại biểu HÐND tỉnh, các vị đại biểu HÐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HÐND tỉnh đã thông qua.

Kính thưa các vị đại biểu!

Trong thời gian này, Thường trực HÐND tỉnh cùng UBND tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp thứ chín HÐND tỉnh (kỳ họp thường lệ giữa năm). Ðể tổ chức tốt kỳ họp, Thường trực HÐND tỉnh đề nghị các tổ đại biểu HÐND, các đại biểu HÐND tỉnh một số nội dung sau:

Thứ nhất: Các tổ đại biểu HÐND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố triển khai tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; đổi mới nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri; thực sự lắng nghe, tìm hiểu, thu thập được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng của tỉnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở các cấp, các ngành.

Thứ hai: Các vị đại biểu HÐND tỉnh cần dành thời gian chuẩn bị việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử theo quy định; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu với cử tri nơi ứng cử; chủ động theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tích cực tham gia thảo luận và chất vấn tại kỳ họp HÐND tỉnh.

Thưa các vị đại biểu HÐND tỉnh!
Thưa cử tri toàn tỉnh!

Kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HÐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Cảm ơn các vị đại biểu HÐND tỉnh đã nêu cao trách nhiệm để kỳ họp thành công. Ðánh giá cao Văn phòng HÐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực, phối hợp chuẩn bị tốt cho kỳ họp; các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã dự và đưa tin về kỳ họp.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com