Xuân Trường tạo sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc06:57, Thứ Ba, 10/04/2012 (GMT+7)
Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Xuân Ninh rà soát quy hoạch xây dựng NTM của xã giai đoạn 2010-2015.
Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Xuân Ninh rà soát quy hoạch xây dựng NTM của xã giai đoạn 2010-2015.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn huyện với những bước đi, lộ trình thích hợp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể. Để chủ trương xây dựng NTM đến được với mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, huyện xác định công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là một chủ trương mới, có liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của mọi người dân. Đài Phát thanh huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền về xây dựng NTM, nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu 19 tiêu chí NTM; mở chuyên mục về xây dựng NTM, tuyên truyền về lộ trình, quy hoạch xây dựng NTM, giới thiệu cách làm hiệu quả của các xã làm điểm xây dựng NTM giai đoạn 1 là Xuân Kiên, Xuân Ninh, Thị trấn Xuân Trường, Thọ Nghiệp, Xuân Phương, Xuân Thượng, Xuân Ngọc. Các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng NTM. Nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM được lồng ghép trong các cuộc họp, các buổi toạ đàm, sinh hoạt câu lạc bộ…, đồng thời xác định rõ vai trò của mình và xây dựng, triển khai kế hoạch đóng góp xây dựng NTM. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân trong huyện đã hiểu rõ về xây dựng NTM, về quyền lợi và trách nhiệm của mình, qua đó, tạo sự đồng thuận, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng NTM. Sau một năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, đến nay 100% số xã, thị trấn trong huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM được UBND huyện phê duyệt; đã có 8 xã hoàn thiện đề án xây dựng NTM. Huyện đã xây dựng cơ chế quản lý, phân cấp trách nhiệm quản lý công trình và vốn đầu tư, ban hành các cơ chế hỗ trợ các xã xây dựng NTM trên nguyên tắc vốn Nhà nước chỉ mang tính hỗ trợ để khích lệ các địa phương phát huy nội lực, tích cực huy động các nguồn lực của địa phương và sự đóng góp của nhân dân (bằng tiền, ngày công lao động, hiến đất làm đường…). Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng kinh phí huy động đầu tư xây dựng NTM toàn huyện đến nay đạt 319 tỷ 392 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh, huyện là 165 tỷ 527 triệu đồng, ngân sách xã là 61 tỷ 710 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 70 tỷ đồng và các doanh nghiệp đầu tư trên 22 tỷ 373 triệu đồng. Riêng năm 2011, toàn huyện đã nâng cấp, làm mới 51,5km đường trục xã, 53km đường liên thôn, 43,6km đường trục nội đồng với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng, cải tạo xây mới 484 phòng học trị giá gần 110 tỷ đồng. Về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hoá, đã đầu tư làm mới 1 sân vận động, 2 nhà văn hoá xã, cải tạo xây mới 76 nhà văn hoá xóm trị giá trên 12 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 222/312 xóm đã có nhà văn hoá. Các công trình phúc lợi khác như trạm y tế, công trình nước sạch, VSMT cũng được quan tâm đầu tư xây dựng. Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất của bà con nông dân, huyện Xuân Trường chủ trương đa dạng hoá nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã triển khai 7 mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp như mô hình nuôi trồng thuỷ sản ở các xã Xuân Hoà, Xuân Vinh, Xuân Tân…; mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn ở Xuân Ninh, Xuân Thượng… Toàn huyện đã hình thành 21 trang trại chăn nuôi, 6 trang trại nuôi trồng thuỷ sản, 49 gia trại có giá trị sản xuất hàng hoá đạt 500 triệu đồng/năm. Trong năm 2011 và đầu năm 2012 huyện đã hỗ trợ nông dân mua 168 công cụ gieo sạ hàng mỗi công cụ 500 nghìn đồng và tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ những nông dân có điều kiện mua máy gặt đập liên hoàn để phục vụ sản xuất.

Do có sự tập trung chỉ đạo của huyện uỷ, UBND huyện, sự “vào cuộc” tích cực của các ngành, đoàn thể, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện nên đến nay hầu hết các xã đều tăng số tiêu chí NTM so với năm 2010; trong đó có 3 xã đã đạt 10/19 tiêu chí là Xuân Kiên, Xuân Ninh, Xuân Phương, có 5 xã đạt 9/19 tiêu chí, có 7 xã đạt từ 7 đến 8 tiêu chí. Năm 2011 cũng là năm huyện đẩy mạnh chủ trương dồn điền đổi thửa phục vụ xây dựng NTM, đến nay đã có 3 xã hoàn thành dồn điền đổi thửa là Xuân Kiên, Xuân Phương, Xuân Thượng, 11 xã đang tiến hành làm điểm từ 1 đến 4 xóm. Bài học rút ra sau một năm triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện Xuân Trường đó là phải làm tốt công tác tuyên truyền, chuyển biến nhận thức, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thì việc dù khó đến mấy cũng thành công./.

Bài và ảnh: Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,