Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI)
Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay: Nghiêm minh trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên
Cập nhật lúc07:10, Thứ Hai, 09/04/2012 (GMT+7)

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên hằng năm là dịp mỗi TCCS Đảng và đảng viên nhìn nhận lại những ưu, khuyết điểm từ đó đề ra các chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém qua đó không ngừng xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Toàn tỉnh hiện có 1.055 TCCS Đảng thuộc các loại hình Đảng bộ xã, phường, thị trấn; cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; LLVT và doanh nghiệp, với gần 100 nghìn đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, hằng năm các TCCS Đảng trong tỉnh đều tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và đảng viên theo quy định. Cụ thể, cấp ủy Đảng các cấp đã tổ chức quán triệt đến đảng viên mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp đánh giá TCCS Đảng và đảng viên, đồng thời tiến hành cụ thể hoá việc nhận xét, đánh giá TCCS Đảng ở các loại hình. Trong đánh giá, phân loại TCCS Đảng đã duy trì việc nhận xét, đánh giá của các phòng, ban, chuyên môn cấp trên kết hợp với việc theo dõi, chỉ đạo của cấp uỷ viên phụ trách. Sau khi phân loại, các đơn vị họp tổng kết, tuyên dương khen thưởng những đơn vị, cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc. Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, năm 2011, toàn tỉnh có 82,19% TCCS Đảng được xếp loại TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, trong đó có 25,84% TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 12,48% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4,76% hoàn thành nhiệm vụ, 0,47% yếu kém; 13,73% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 69,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 16,28% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 0,27% đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả trên là cơ sở để cấp ủy các cấp trong tỉnh đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Màn múa hát kỷ niệm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: Xuân Thu
Màn múa hát kỷ niệm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: Xuân Thu

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên hằng năm hiện vẫn tồn tại những hạn chế. Một số cấp ủy và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và đảng viên nên việc đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và đảng viên chưa thực sự bám sát vào nhiệm vụ chính trị cụ thể, công việc được giao của tổ chức Đảng và đảng viên; chưa cụ thể hóa biểu điểm đánh giá chất lượng TCCS Đảng thành các tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng loại TCCS Đảng, do đó kết quả chưa sát thực, nặng cảm tính. Thường, cuối năm, đảng viên nào không có sai phạm lớn là được TCCS Đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Không ít TCCS Đảng thực hiện không đúng quy trình. Quá trình thực hiện ở một số đơn vị còn tuỳ tiện. Với lý do “thời gian có hạn”, nhiều TCCS Đảng bỏ qua việc kiểm điểm từng đảng viên, việc góp ý phê bình của các đảng viên trong chi bộ. Việc lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức... Bên cạnh đó, “bệnh thành tích” trong công tác đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và đảng viên diễn ra ở một số tổ chức Đảng. Vì sợ mất danh hiệu "TCCS Đảng trong sạch vững mạnh", "Đảng bộ vững mạnh" một số đảng bộ không dám xử lý các đảng viên, chi bộ yếu kém. Nhiều TCCS Đảng tự chấm điểm quá cao so với kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Một số chi bộ, đảng bộ không đủ tiêu chí nhưng khi xét duyệt, cấp ủy cấp trên vẫn bỏ qua, công nhận vì sợ ảnh hưởng đến thành tích chung. Nhiều cán bộ, đảng viên do nể nang, né tránh, không dám bày tỏ chính kiến khi tham gia bình bầu nên có tình trạng bí thư chi bộ, đảng bộ, là cán bộ chủ chốt mặc dù có thiếu sót, thậm chí thiếu sót lớn vẫn được đảng viên bầu là đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; ngược lại, bầu những đảng viên phấn đấu tốt, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Mới đây, về công tác tại một xã của một huyện phía nam tỉnh, qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy đời sống kinh tế - xã hội của địa phương nhiều mặt vẫn khó khăn. Kinh tế chậm phát triển, nhân dân địa phương đến nay vẫn chỉ độc canh cây lúa, nhiều lao động thiếu việc làm phải đi làm ăn xa, môi trường ô nhiễm, tệ nạn buôn bán, sử dụng ma tuý, cờ bạc, mê tín dị đoan tồn tại từ rất lâu nhưng chưa được ngăn chặn. Nhưng kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và đảng viên của đảng bộ trong năm 2011, tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt đến trên 90%, không có TCCS Đảng bị xếp loại yếu, kém. Ở một đảng bộ xã khác, ai cũng biết nơi đây nội bộ chưa đoàn kết; một số cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng vậy nhưng cuối năm vẫn được xếp loại trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ (?). Những hạn chế trên trong công tác đánh giá, xếp loại TCCS Đảng và đảng viên đang tác động tiêu cực đến kết quả đánh giá, phân loại hằng năm. Những hạn chế, yếu kém của TCCS Đảng và đảng viên không được chỉ rõ để có kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa. Vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và đảng viên do vậy ngày càng sút kém, nội bộ dễ mất đoàn kết.

Hiện nay, toàn Đảng đang tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao được vai trò lãnh đạo trong tình hình mới. Vì vậy, cùng với các giải pháp như nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát; việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại  TCCS Đảng và đảng viên có ý nghĩa quan trọng, trong đó đánh giá đúng chất lượng TCCS Đảng và đảng viên là yêu cầu cấp thiết. Để đạt được điều đó, các cấp uỷ Đảng trong tỉnh cần quán triệt, có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đánh giá, phân loại đảng viên. Quán triệt sâu sắc cho đảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đảng viên; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất; khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên ở các cấp. Vận dụng thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 07-HD/TCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên”, chú ý những quy định, tiêu chí mới. Khi tổ chức đánh giá, phân loại phải thực hiện nghiêm, đúng quy trình các bước, tránh tình trạng qua loa, đại khái. Đặc biệt, phải căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và cá nhân để xem xét, đánh giá. Việc xem xét, đánh giá phải cụ thể, xác đáng, không vị nể, không né tránh, không bao che, không "dĩ hoà vi quý", không chạy theo thành tích và danh hiệu hình thức. Dù đảng viên đó có chức vụ và địa vị mà không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao thì không thể xếp loại khá, tốt; nếu mắc sai phạm, tùy mức độ phải có hình thức xử lý nghiêm minh. Có như vậy kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại TCCS Đảng và đảng viên hằng năm mới đảm bảo thực chất, cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu tốt có niềm tin, động lực cống hiến, cán bộ, đảng viên mắc sai phạm, khuyết điểm biết được hạn chế để có hướng sửa chữa, vươn lên, mỗi TCCS Đảng vì vậy sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Duy Hưng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,