Khắc phục “bệnh” qua loa, hình thức trong việc học tập nghị quyết
Cập nhật lúc08:45, Thứ Tư, 29/02/2012 (GMT+7)

Học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nhằm nắm vững chủ trương, đường lối từ đó vận dụng, triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị. Tuy nhiên có một thực tế là, lâu nay việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết ở nhiều tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong tỉnh chưa thực sự nghiêm túc. Tham dự nhiều buổi học tập, quán triệt nghị quyết do một số tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh tổ chức, chúng tôi nhận thấy tình trạng qua loa, nặng tính hình thức khá phổ biến. Không ít cán bộ, đảng viên đến học nghị quyết nhưng không tập trung theo dõi báo cáo viên truyền đạt, không ghi chép, còn nói chuyện, tranh thủ giải quyết việc riêng… Do hời hợt, thiếu tích cực nên nhiều cán bộ, đảng viên sau khi học xong không nắm được nội dung, tinh thần chỉ đạo của nghị quyết, thậm chí là “mù tịt”. Hệ quả sau đó ai cũng biết, tổ chức cơ sở Đảng không thống nhất được ý chí, hành động, cán bộ, đảng viên lúng túng, nghị quyết được triển khai không đến nơi đến chốn, kết quả vận dụng vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị không cao, nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng của Trung ương, của tỉnh do vậy không được phát huy hiệu quả trong đời sống.  

Mới đây, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XI đã xây dựng, ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh, Nghị quyết đã đánh giá, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Cùng với toàn Đảng, các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Nghị quyết quan trọng này. Việc học tập phải đảm bảo tính nghiêm túc, có chất lượng, khắc phục triệt để “bệnh” qua loa, hình thức như đã đề cập. Từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm, chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu. Các tổ chức cơ sở Đảng cần lựa chọn, bố trí những báo cáo viên có trình độ, kỹ năng tốt để việc truyền đạt đảm bảo đúng, đầy đủ nội dung, tinh thần của Nghị quyết, đảm bảo các buổi học tập, nghiên cứu diễn ra sinh động, có sức lôi cuốn cao. Quan trọng hơn, sau khi tổ chức học tập, quán triệt từng tổ chức cơ sở Đảng, từng đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu cấp ủy các cấp cần vận dụng, xây dựng được chương trình hành động phù hợp, sát thực cũng như tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng ngay từ mỗi tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong tỉnh. Thiết nghĩ thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt là việc làm đầu tiên, thiết thực đưa Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vào cuộc sống./.  

Trần Duy Hưng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,