Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị thi đua

08:02, 24/02/2012

Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua

(Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị)

 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

- Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu

Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 của tỉnh được tổ chức trong không khí náo nức của những ngày đầu Xuân Nhâm Thìn 2012 và khí thế sôi nổi của các phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, xin gửi tới toàn thể các đồng chí và các vị đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Kính thưa các đồng chí

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2011 của UBND tỉnh đã nêu bật những chuyển biến mới và những kết quả tích cực và quan trọng trong phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng của tỉnh, trong đó nổi bật là:

1. Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các đoàn thể nhân dân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng một cách tích cực và chủ động hơn.

2. Phong trào thi đua tiếp tục được phát động và triển khai thường xuyên, sâu rộng ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học và trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng cộng đồng, nhân đạo, từ thiện.

3. Công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua đã có bước chuyển biến về hiệu quả, đã thiết thực hơn, gắn kết hơn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của các địa phương, đơn vị và của toàn tỉnh.

4. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành; giữa các phong trào đã chặt chẽ, gắn bó và thường xuyên hơn, nhất là trong các nội dung trọng tâm như: thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa; giảm nghèo; bảo đảm an ninh - trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang, khu vực phòng thủ vững mạnh; phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả sản xuất; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; hướng tới kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định...

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến; công tác khen thưởng cũng được quan tâm hơn. Tiếp tục duy trì tốt một số điển hình và xuất hiện thêm nhiều điển hình tiên tiến mới.

Chúng ta vui mừng thấy rằng, những kết quả của phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng của tỉnh nhà đã thực sự trở thành một động lực quan trọng và chủ yếu động viên, khích lệ Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức lớn trong năm 2011 và đạt được những thành tích quan trọng:

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2011. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Tổng sản phẩm (GDP) tăng 12,1% (kế hoạch 12%). Thu ngân sách Nhà nước tăng cao, đạt hơn 1.900 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá với tốc độ 21,5%; có thêm 560 doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh, đưa tổng số doanh nghiệp lên trên 4.400 doanh nghiệp. Đầu tư phát triển có nhiều cố gắng; nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng đã được hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng làm thay đổi cơ bản bộ mặt đô thị và nông thôn. Lộ trình xây dựng Thành phố Nam Định thành Trung tâm vùng được đẩy mạnh; Thành phố Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Thực hiện một số công việc phát triển kinh tế biển. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ vững một số thành tích đứng đầu toàn quốc. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,3% (theo chuẩn mới). Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, củng cố và giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao hơn, cơ bản giải quyết được các yêu cầu đặt ra từ thực tế.

Ghi nhận những thành tích của tỉnh trong nhiều năm qua và năm 2011, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào thi đua, công tác thi đua - khen thưởng và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011. Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn phối hợp với tỉnh Nam Định trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 cũng còn bộc lộ một số hạn chế như đã đề cập trong báo cáo; đáng chú ý là: Một số cấp uỷ, chính quyền còn ít các giải pháp cụ thể thúc đẩy phong trào thi đua. Phong trào thi đua chưa đồng đều, ở một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức, hành chính hoá. Một số nội dung thi đua chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; có trường hợp bình xét khen thưởng chưa thật chính xác. Việc làm theo các điển hình thi đua tiên tiến chưa mạnh, một số nội dung thi đua chưa thật thiết thực cụ thể. Phong trào thi đua trong các doanh nghiệp và công tác khen thưởng cho người lao động, trực tiếp sản xuất chưa được quan tâm đúng mức. Chúng ta cần nhận thức rõ và nhanh chóng có các giải pháp khắc phục kịp thời.

Kính thưa các đồng chí

Thực hiện nhiệm vụ năm 2012 của tỉnh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, có nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố đe doạ sự ổn định, tăng trưởng kinh tế trong nước; một số chính sách kiềm chế lạm phát, giảm đầu tư công của Chính phủ; thiên tai, thời tiết, dịch bệnh... có thể ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước những khó khăn, thách thức đó, việc phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua năm 2012 có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2012, trên cơ sở đó, tạo điều kiện bứt phá trong các năm tiếp theo để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 83-KL/TW ngày 30-8-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác thi đua - khen thưởng. Nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Các cấp uỷ, tổ chức Đảng có trách nhiệm lãnh đạo tập trung, chặt chẽ, toàn diện công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Tôi cũng đề nghị các cấp, ngành nghiêm túc thực hiện tốt ý kiến phát biểu quan trọng của đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, thay mặt Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo tại hội nghị này.

2. Tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2012 là: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết toàn khoá của Tỉnh uỷ, ổn định và phát triển kinh tế bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Thành phố Nam Định, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng - an ninh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay nhằm củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong mỗi phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012, trong đó cần chú ý: Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện tốt các chỉ tiêu về xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng. Kiên quyết khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua - khen thưởng. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương và giáo dục. Chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua; đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan toả và làm theo. Tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác thi đua - khen thưởng.

4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng và bộ máy cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng thực sự tâm huyết, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu

Cứ mỗi một lần tổng kết, chúng ta càng thấm nhuần hơn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong năm 2012 sẽ đạt được những thành tích, kết quả toàn diện, xuất sắc hơn nữa, củng cố và phát huy sự đồng thuận, tinh thần quyết tâm, huy động sức mạnh của toàn Đảng bộ, nhân dân và hệ thống chính trị tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2012 của tỉnh và các địa phương, đơn vị; lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Quyết định công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com