Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình tiến hành kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

08:10, 08/10/2010

Ngày 6-10-2010, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI (nhiệm kỳ 2004-2011). Các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lương Bằng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh và các ngành: Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tới dự.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI dự kiến tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 8 đến 10-12-2010. Nội dung, chương trình kỳ họp gồm: UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả hoạt động năm 2010 và chương trình hoạt động năm 2011 của HĐND tỉnh. Uỷ ban MTTQ tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2010 và chương trình hoạt động năm 2011. Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tại kỳ họp. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác của ngành Kiểm sát năm 2010 và nhiệm vụ công tác năm 2011. Toà án nhân dân tỉnh báo cáo công tác của ngành Toà án nhân dân năm 2010 và nhiệm vụ công tác năm 2011. UBND tỉnh báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2010 và dự kiến phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 của tỉnh Nam Định. UBND tỉnh báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2010, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các đề án về: Quy định về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Nam Định; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015); quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2011… Kỳ họp cũng sẽ nghe báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp. Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, làm rõ những ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. Thông qua nghị quyết kỳ họp.

Để chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Uỷ ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị làm tốt việc xây dựng Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 5-11-2010 để đại biểu HĐND tỉnh có tư liệu báo cáo tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước khi về dự kỳ họp. Các sở, ban, ngành được phân công soạn thảo các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp cần chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình và gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 5-11-2010. Các báo cáo đề án trình tại kỳ họp cần ngắn gọn, cô đọng nhưng vẫn bảo đảm đủ các thông tin cơ bản. Dự kiến từ ngày 11 đến 14-11-2010, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ các huyện tổ chức việc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử. Các văn bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của các tổ đại biểu và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất ngày 17-11-2010./.

Phạm Quốc TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com