Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

05:01, 14/01/2022

Ngày 14-1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, ngành TN và MT đã nỗ lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực; đảm bảo giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực TN và MT. Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố xử lý các trường hợp vi phạm đất đai còn tồn đọng; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm mới phát sinh; xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2020 cấp tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 10 huyện, thành phố; hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét trình Bộ TN và MT thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; tích cực giải quyết kịp thời các thủ tục giao đất, cho thuê đất, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư. Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) cơ bản được đảm bảo; đạt 100% kế hoạch chỉ tiêu về môi trường; kịp thời lập và thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020; tham mưu UBND tỉnh chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; xây dựng phương án thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý, giám sát việc khai thác khoáng sản, tài nguyên nước thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Hoàn thành cơ bản việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của Sở; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Năm 2022, toàn ngành TN và MT quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chú trọng tham mưu lập và tổ chức thực hiện hiệu quả các danh mục, đề án, nhiệm vụ trong chương trình công tác năm của UBND tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ tích hợp các nội dung vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hành động của toàn dân trong chấp hành quy định pháp luật về TN và MT; tích cực rà soát, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương các kết quả tích cực ngành TN và MT đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu ngành phải thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục những bất cập trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ TN và MT, xử lý rác thải nông thôn, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Năm 2022, ngành TN và MT cần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu UBND tỉnh trong giải quyết, xử lý các nhiệm vụ trọng điểm liên quan đến quản lý đất đai, BVMT. Tăng cường hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; tập trung rà soát, xử lý công khai theo quy định các nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng; chấp hành nghiêm quy định trong đấu giá đất. Tiếp tục nâng cao hiệu quả BVMT, xử lý rác thải vùng nông thôn. Bám sát kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm và năm 2022 để thực hiện bố trí, cung ứng quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Chú trọng thống nhất, thực hiện nghiêm chủ trương của tỉnh về không thu hút đầu tư bằng mọi giá; kiên quyết không chấp nhận các dự án đầu tư gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất là dự án gây ô nhiễm môi trường. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, đảng viên trong chấp hành quy định pháp luật về đất đai, môi trường./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com