Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

03:01, 14/01/2022

Sáng 14-1, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Thường trực các chi, đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề theo Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Khối; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94%; tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,6%; thành lập mới 2 tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; kết nạp 303 đảng viên mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, quyết liệt trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch COVID-19, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động khắc phục khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Kết quả trên đã góp phần quan trọng để kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Vũ Hữu Thi, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021.

Năm 2022, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề ra 4 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ giải pháp, trong đó phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Phát triển từ 1 đến 2 tổ chức cơ sở Đảng trở lên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Kết nạp từ 300 đảng viên mới trở lên. Tỷ lệ tổ chức đoàn thể vững mạnh đạt 85% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy trực thuộc trong năm 2022 tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng bộ; không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra và dân vận. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa nội dung học tập và làm theo Bác thực sự trở thành ý thức tự giác, nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng. Tiếp tục xác định vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối trong hệ thống tổ chức của Đảng bộ tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đồng thời, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Tập trung tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động, tích cực hơn nữa trong xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Khối và các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan để chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen cho 17 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021./.

Tin ảnh: Văn Trọng

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com