Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ giảm lãi vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh

08:01, 13/01/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26-11-2021 về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách, trong vòng 3 tháng (từ ngày 1-10 đến ngày 31-12-2021), Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh thực hiện giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định. Đối tượng áp dụng là các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên; không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ và lãi suất Chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9-9-2015 của Chính phủ. Sau ngày 31-12-2021, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay bình thường theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12-2021, số tiền giảm lãi tháng 12 năm 2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31-12-2021. Qua rà soát thống kê, số tiền giảm lãi trong 3 tháng cuối năm 2021 là trên 7 tỷ đồng.

Đối với khách hàng còn dư nợ tại Ngân hàng CSXH, số tiền lãi giảm được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo. Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi, Ngân hàng CSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại Ngân hàng CSXH và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng CSXH thì được thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng./.

Đức Toàn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com