Thi tuyển phương án thiết kế công trình xây dựng cầu qua sông Đào

07:09, 15/09/2021

Ngày 15-9-2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển, dự toán tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định. 

Dự án Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định được UBND tỉnh cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thi tuyển phương án kiến trúc tại Thông báo số 136/TB-UBND ngày 2-8-2021. Dự án thuộc nhóm B; là công trình giao thông cấp II do UBND tỉnh quyết định đầu tư và giao UBND thành phố Nam Định là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Nam Định là cơ quan quản lý dự án. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án dưới 1.200 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư bao gồm từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu tái định cư trên địa bàn thành phố Nam Định, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác; thời gian thực hiện trong các năm 2021-2025. UBND thành phố Nam Định tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc xây dựng cầu qua sông Đào với hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong nước có đủ năng lực chuyên môn hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia; tổ chức tuyển chọn 1 vòng, chọn ra phương án tốt nhất. Các phương án thi tuyển phải đáp ứng đầy đủ các nội dung theo nhiệm vụ thiết kế được UBND tỉnh phê duyệt (khuyến khích các đề xuất ngoài nội dung nhiệm vụ đã phê duyệt mà góp phần nâng cao, rõ nét tính hợp lý và hiệu quả của phương án thiết kế). Việc phân tích, đánh giá lựa chọn phương án tốt nhất phải đảm bảo khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật. 

Thông tin về cuộc thi được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và website của UBND thành phố Nam Định trong 3 ngày liên tục; trong thời gian lập phương án thiết kế kiến trúc công trình, nếu có thông tin bổ sung, sửa đổi, Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo kịp thời tới các tổ chức tư vấn được tham gia thi tuyển bằng văn bản./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com