Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Nam Trực

06:03, 29/03/2021

Chiều 29-3, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn và Đoàn kiểm tra số 5 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Nam Trực.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Nam Trực đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra an toàn, đúng luật. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng được các cấp, các ngành đẩy mạnh; trước mắt tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, Luật bầu cử và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về cuộc bầu cử; về quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử. Huyện đã thành lập các tiểu ban và các tổ giúp việc triển khai công tác bầu cử. UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) đảm bảo đúng quy định. UBND huyện ban hành quyết định thành lập 7 Ban bầu cử ở 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện với 77 thành viên; UBND các xã, thị trấn thành lập 148 Ban bầu cử ở 148 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn với 1.205 thành viên. Sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo bầu cử, UBBC huyện và các xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ  2021-2026; ban hành các nghị quyết, quyết định để thực hiện nhiệm vụ bầu cử theo quy định. Nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu HĐND được bầu của huyện là 35 đại biểu; các xã, thị trấn là 525 đại biểu. Sau hiệp thương lần 2, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 63 người, các cơ quan đã tổ chức giới thiệu đủ số lượng và cơ cấu theo phân bổ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, những người được giới thiệu ứng cử đều có tín nhiệm cao, đảm bảo cơ cấu. Cụ thể, có 27 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là nữ chiếm tỷ lệ 42,85%; 25 người ứng cử là trẻ tuổi (dưới 40), chiếm tỷ lệ 39,68 %; có 12 người ứng cử là người ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 19,04%. Các xã, thị trấn cũng đã giới thiệu 952 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Trong đó cơ cấu kết hợp đảm bảo theo quy định, cụ thể: số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là nữ 372 chiếm tỷ lệ 39,1%; có 248 người ứng cử là trẻ tuổi (dưới 40), chiếm tỷ lệ 26,1%; có 354  người ứng cử là người ngoài Đảng, chiếm tỷ lệ 37,2%. UBBC huyện và các xã, thị trấn tổ chức hướng dẫn cho người được giới thiệu ứng cử kê khai hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định. Đến 17 giờ ngày 14-3-2021, UBBC huyện, xã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ, tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện là 63 hồ sơ, tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn là 952 hồ sơ, không có hồ sơ tự ứng cử. UBBC huyện tiếp tục chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, thời gian thực hiện từ từ ngày 21-3-2021 đến 13-4-2021. Đến thời điểm hiện nay, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành việc lập danh sách cử tri, đang tiến hành rà soát để niêm yết theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát.
Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các bước công việc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; thực hiện tốt các bước và hiệp thương lần thứ ba để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND ở các cấp. UBBC huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó quan tâm đến công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho thành viên các tổ bầu cử tập trung vào những công việc trước, trong và sau ngày bầu cử, để mọi người nắm vững về chức năng, nhiệm vụ, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác bầu cử ở cơ sở (dự kiến hoàn thành trước ngày 15-5-2021). Tăng cường nắm tình  hình và triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự  xã hội, trước, trong và sau ngày bầu cử, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng Luật. Kịp thời  giải quyết tốt các đơn thư khiếu tố của công dân về người ứng cử. Tập trung chỉ đạo tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 23-5-2021 đảm bảo đúng Luật, an toàn, tiết kiệm.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận huyện Nam Trực đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và nhấn mạnh: Thời gian tới, huyện cần chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử theo quy định. Phát huy kinh nghiệm trong các kỳ bầu cử trước, tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên, cán bộ làm công tác bầu cử xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị, trọng tâm trong công tác xây dựng chính quyền. Huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử tại các xã, thị trấn. Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử để nhân dân biết và hiểu được quyền lợi của mình, nhất là sau hội nghị hiệp thương. Duy trì và làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là đơn thư liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả trước, trong và sau dịp bầu cử. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý về việc lập, niêm yết danh sách cử tri bảo đảm theo đúng quy định và theo hướng dẫn của Trung ương, tỉnh. Chủ động xây dựng kịch bản kịp thời ứng phó nếu có dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn huyện để cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com