Kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

06:03, 28/03/2021

Ngày 23-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBBC về kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụm pa-nô tuyên truyền về bầu cử tại thị trấn Nam Giang (Nam Trực).  Ảnh: Thu Thủy

Cụm pa-nô tuyên truyền về bầu cử tại thị trấn Nam Giang (Nam Trực).

Ảnh: Thu Thủy

Theo đó Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác bầu cử của tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử tại địa phương. Việc thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo, các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp (Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử). Tình hình tổ chức và kết quả các hội nghị hiệp thương; kết quả điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Kiểm tra công tác giới thiệu lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử và nộp hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Kiểm tra công tác tuyên truyền; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về công tác bầu cử, về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử. Thời gian kiểm tra theo các đợt từ nay đến sát ngày bầu cử. Để giảm bớt thời gian kiểm tra của các huyện, thành phố, các đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ bố trí chung với đoàn giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Thường trực HĐND tỉnh./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com