Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

04:01, 22/01/2021

Ngày 22-1, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện nay quản lý 52 Công đoàn cơ sở với 3.942 đoàn viên. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên, của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ và các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CCVCLĐ chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tập huấn về công tác bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; Kiện toàn các chức danh chủ chốt của Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023, thành lập Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh… Công đoàn Viên chức tỉnh đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng triển khai có hiệu quả quy chế hoạt động của tổ chức công đoàn; quy chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn; phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công đoàn cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, cán bộ, CCVCLĐ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và các khuyến cáo của cơ quan y tế, cài đặt ứng dụng nCoV và ứng dụng BLUEZONE để phòng, chống dịch COVID-19. Các Công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CCVCLĐ, trọng tâm là cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn năm 2020. Kết quả, năm 2020 có 14 Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 35 Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 Công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, 2 đơn vị không xếp loại do mới hợp nhất. 

Năm 2021, Công đoàn Viên chức tỉnh và các công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các hạn chế; thực hiện chủ đề hoạt động năm 2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” và phong trào thi đua do địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị phát động lập thành tích thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh và phục hồi sản xuất bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ./.

Minh Tân

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com