Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2021

04:01, 22/01/2021

Ngày 22-1, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể của tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

Năm 2020, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, từng bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức thiết thực. Qua đó từng thành viên trong Khối thi đua đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thi đua khen thưởng đã phát động tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020-2025. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới gắn với mô hình nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp” để phát triển bền vững giai đoạn 2019-2025. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp công tác với các đơn vị liên quan nhằm phát huy vai trò của tổ chức mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao năng lực đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Tổ chức các chương trình giám sát theo tinh thần Quyết định 217 của Bộ Chính trị. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, thiết thực, hiệu quả./.

Lam Hồng

 

                                                        BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com