1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

07:01, 19/01/2021

Chiều 18-1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã tổ chức họp thông báo về Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng tới Ðoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ðông đảo các Ðại sứ, đại biện lâm thời các nước, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tham dự buổi thông báo.

Ðược sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương đã thông báo những nội dung lớn về công tác chuẩn bị Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Ðồng chí cho biết, Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) đã quyết định triệu tập Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng từ ngày 25-1-2021 đến ngày 2-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội. Ðại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Ðảng và đất nước. Tham dự Ðại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương Ðảng sẽ mời các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu... dự Ðại hội.

Ðồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh: Qua gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ, đặt ra nhiều thách thức lẫn cơ hội đối với sự phát triển của đất nước, Ðảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đồng thời tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với nhiệm vụ quan trọng như trên, công tác chỉ đạo chuẩn bị Ðại hội được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, cả về mặt tổ chức, nội dung và công tác nhân sự.

Về quá trình chuẩn bị các văn kiện Ðại hội, đồng chí Hoàng Bình Quân cho biết, việc xây dựng các dự thảo văn kiện được chuẩn bị từ rất sớm, công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị. Dự thảo các văn kiện được lấy ý kiến rất rộng rãi trong toàn Ðảng, toàn dân, cả trong nước và ở nước ngoài. Các đồng chí nguyên là Lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước, cán bộ, đảng viên, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà khoa học, các nhà quản lý và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Ðảng, với nhân dân, đất nước. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng và sâu rộng, thể hiện tinh thần thật sự cầu thị, dân chủ ngày càng cao trong Ðảng, trong nhân dân và xã hội, phát huy trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự thảo các văn kiện trình Ðại hội của Ðảng lần này đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; đã kế thừa, bổ sung phát triển đường lối đổi mới của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong 35 năm qua với nhiều nội dung mới và điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Về công tác nhân sự, đồng chí Hoàng Bình Quân cho biết Ðảng Cộng sản Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá mới được chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đã đề ra, bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Ðảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Ðảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Các vị Ðại sứ, Ðại biện các nước đánh giá cao và cảm ơn Ðảng Cộng sản Việt Nam đã thông tin về Ðại hội XIII; đồng thời tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cả về mặt tổ chức và nội dung, Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, đề ra đường lối, chính sách cho giai đoạn phát triển mới, tiếp tục lãnh đạo đất nước và nhân dân Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã trân trọng mời Ðoàn Ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến dự Phiên khai mạc và Phiên bế mạc Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng./.

Theo nhandan.com.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com