Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng trên địa bàn đạt 67% dự toán
Cập nhật lúc18:53, Thứ Tư, 07/10/2020 (GMT+7)

Theo Thông báo số 162/TB-UBND của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm đạt 3.809 tỷ 646 triệu đồng, đạt 67% dự toán và bằng 95% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Thu nội địa đạt 3.540 tỷ 703 triệu đồng, đạt 67% dự toán và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2019. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 246 tỷ 619 triệu đồng, đạt 62% dự toán và bằng 83% so với cùng kỳ năm 2019. Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2019 và đạt cao so với tiến độ dự toán giao như thuế thu nhập cá nhân đạt 77% dự toán, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 89% dự toán, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 77% dự toán... Bên cạnh đó có một số khoản thu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với dự toán HĐND tỉnh giao như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt 55% dự toán, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 57% dự toán, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 55% dự toán, thu lệ phí trước bạ đạt 62% dự toán. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 dẫn đến một số doanh nghiệp sụt giảm sản lượng, doanh thu, giảm số nộp vào ngân sách Nhà nước. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa có doanh nghiệp chủ lực có số nộp cao, bền vững cho ngân sách.

Chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 thực hiện 9.688 tỷ 202 triệu đồng, đạt 73% dự toán; trong đó: chi đầu tư phát triển 3.656 tỷ 755 triệu đồng, đạt 92% dự toán; chi thường xuyên 5.988 tỷ 735 triệu đồng, đạt 71% dự toán; trả nợ vay 42 tỷ 460 triệu đồng; cơ bản đảm bảo theo dự toán được giao. Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chủ động linh hoạt, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, đáp ứng được đầy đủ, kịp thời các khoản chi đã ghi dự toán đầu năm, các khoản chi đột xuất, phát sinh./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,