Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

06:10, 15/10/2020

Sáng 15-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng (khóa XX) để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh vừa tập trung cao cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành, Ban TVTU và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh quyết tâm vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chủ động, bài bản và hiệu quả. Tỉnh ta là địa phương sớm hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh được chỉ đạo công phu, kỹ lưỡng mọi mặt nên đã diễn ra thành công tốt đẹp; nhất là công tác bầu cử tại Đại hội được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, bầu một lần đủ số lượng theo đúng cơ cấu của Đề án nhân sự; được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên, góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời; trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo duy trì hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện bình thường mới. Kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng vẫn giữ được ổn định và phát triển; một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ và cao hơn mức bình quân chung của cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài tăng cả về số lượng dự án và số vốn đăng ký. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,87%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 5,5%; giá trị hàng xuất khẩu tăng 2,2%; sản lượng thủy sản tăng 5,7%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tăng 1,3%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 71,5% kế hoạch. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, Nam Định là 1 trong 10 tỉnh, thành phố trên cả nước có mức ước chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2020 đạt trên 5%. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được chỉ đạo thực hiện tích cực. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số quy hoạch lớn liên quan làm cơ sở cho việc chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tăng cường; Nam Định là một trong 7 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ngành Giáo dục và Đào tạo duy trì thành tích cao, tiếp tục dẫn đầu cả nước về kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện lớn của tỉnh. Trong quý IV năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh phục vụ sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 8 nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; 3 nhóm nhiệm vụ cần tập trung đẩy mạnh để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn 5 năm tới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất xây dựng 5 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa bao gồm: Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về xây dựng, phát triển vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản và đề xuất một số chủ trương, giải pháp mới nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh hơn trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong khẳng định kết quả toàn diện tỉnh nhà đạt được trong 9 tháng đầu năm là rất đáng ghi nhận. Từ kết quả này, trong những tháng cuối năm 2020, các cấp, các ngành cần tập trung làm tốt hơn công tác sắp xếp cán bộ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025... Tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025); đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; tiếp tục thực hiện các kiến nghị tại Thông báo 722 của UBKT Trung ương; các kiến nghị của Đoàn Công tác số 2 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt việc tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo. Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công kỳ họp bất thường và thường kỳ của HĐND tỉnh khoá XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021). Về phát triển kinh tế, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa quyết tâm duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, xử lý kịp thời dịch bệnh phát sinh, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Tăng cường công tác quản lý đất đai, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm đất đai theo Kết luận 43 của Tỉnh ủy. Tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng. Rà soát việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, để làm cơ sở xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021, dự kiến chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025. Tập trung triển khai quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 trên cơ sở nhiệm vụ Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung nghiên cứu xây dựng quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ; xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các Quy hoạch chung đã được phê duyệt để thu hút đầu tư; đồng thời tổ chức công khai, quản lý, thực hiện theo quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; trong đó đôn đốc tiến độ thi công các dự án giai đoạn 1 tuyến đường trục phát triển; Tỉnh lộ 485B, 487B, 488B; Khu trung tâm lễ hội văn hóa Trần; đôn đốc giải phóng mặt bằng, triển khai thi công tuyến đường bộ ven biển. Đôn đốc, hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tháng 11-2020; triển khai các thủ tục dự án xây dựng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại địa điểm mới; xây dựng trụ sở hành chính thành phố Nam Định; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng KCN Dệt may Rạng Đông để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Tập trung hoàn thiện các thủ tục theo thẩm quyền để chuẩn bị ký hợp đồng BOT Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1; đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục để khởi công Dự án Nhà máy điện rác tại huyện Mỹ Lộc đảm bảo theo đúng thời gian được phê duyệt. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thu nộp thuế, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội; chỉ đạo chuẩn bị tốt việc phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường các biện pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 

Tin, ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com