Tích cực triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)

06:08, 13/08/2020

Ngày 13-8, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tiến hành họp, triển khai, thực hiện các bước công việc tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó trưởng tiểu ban: Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành thành viên của Tiểu ban.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX phát biểu kết luận hội nghị.  Tin, ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX phát biểu kết luận hội nghị. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban TVTU, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã quyết định thành lập các bộ phận giúp việc của Tiểu ban gồm: Bộ phận tuyên truyền, Bộ phận hậu cần phục vụ, Bộ phận đảm bảo an ninh trật tự và an toàn. Căn cứ kế hoạch công tác của Tiểu ban, các bộ phận đã họp, triển khai nhiệm vụ; giao các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện các công việc trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong đó Bộ phận tuyên truyền đã tham mưu Ban TVTU ban hành Kế hoạch số 76-KH/TU về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 03-KH/TB-BPTT về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bộ phận hậu cần phục vụ đã tham mưu ban hành Thông báo số 01-TB/BPHC và Kế hoạch 02-KH/TB về việc phân công nhiệm vụ, triển khai các công việc của Bộ phận hậu cần phục vụ Đại hội. Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng chi tiết 54 nội dung danh mục công việc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh với 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện. Bộ phận đảm bảo an ninh trật tự và an toàn đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 39/KH-BPĐBANTT về công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn Đại hội; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Các ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc các bộ phận đều chủ động triển khai, nỗ lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Bộ phận tuyên truyền, Bộ phận hậu cần phục vụ, Bộ phận đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tập trung chỉ đạo các ngành thành viên tích cực triển khai các bước công việc được phân công theo tiến độ đề ra nhằm đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ phận nói chung, từng cơ quan, đơn vị nói riêng trong việc triển khai, thực hiện các công việc phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, đồng chí đề nghị các bộ phận trực thuộc Tiểu ban phải rà soát lại từng đầu việc chính; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện; thời gian hoàn thành; kinh phí bảo đảm. Từ kế hoạch chung, các bộ phận chủ động xây dựng kịch bản phục vụ Đại hội trong trường hợp có dịch bệnh COVID-19 lây lan trên diện rộng và trường hợp không có dịch bệnh xảy ra để chủ động trong mọi trường hợp. Trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị đều phải tập trung làm tốt công tác trang trí, khánh tiết, vệ sinh môi trường, tạo không khí thi đua phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng về Đại hội./.

Tin, ảnh: Xuân Thu    BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com