UBND tỉnh chỉ đạo treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

06:08, 13/08/2020

Ngày 12-8-2020, UBND tỉnh có Công văn số 344/UBND-VP7 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Nội dung Công văn như sau:

Đảng và Nhà nước quyết định tổ chức tang lễ đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu với nghi thức Lễ Quốc tang trong 2 ngày (ngày 14-8 và ngày 15-8-2020).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công điện số 3954/CĐ-BVHTTDL ngày 12-8-2020 về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh; UBND các huyện, thành phố Nam Định (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang như sau:

1. Về việc treo cờ rủ

- Trong 2 ngày Lễ Quốc tang (ngày 14-8 và ngày 15-8-2020) các cơ quan, đơn vị chỉ đạo treo cờ rủ tại trụ sở và cơ quan, đơn vị mình;

- Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn tỉnh trong 2 ngày (ngày 14-8 và ngày 15-8-2020).

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com