Triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận

05:06, 04/06/2020

Ngày 3-6, Hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng diễn ra tại Hưng Yên. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, thường trực các tỉnh ủy, thành ủy và trưởng ban dân vận của 13 tỉnh, thành phố, gồm: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hưng Yên.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Trung ương đã triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận gồm: Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1-11-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, Thông báo số 158-TB/TW ngày 2-1-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới, Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15-1-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, việc ban hành các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, là điều kiện thuận lợi để cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã nghiêm túc triển khai các văn bản của Đảng. Các tỉnh cần có các giải pháp cụ thể để văn bản của Đảng thực sự đi vào cuộc sống sao cho sát thực hơn, kịp thời hơn; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp thay mặt nhân dân thực hiện giám sát, đồng thời bao quát các hội đoàn thể, các tổ chức xã hội đặc thù; tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức, khoa học... tạo thành một khối thống nhất, mạnh mẽ.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý các địa phương cần có giải pháp trước những thách thức như tình trạng dân số già, thiếu vốn và nguồn nhân lực lao động; tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam; tăng trưởng không dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ, dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Về các chính sách an sinh xã hội, các địa phương cần quan tâm đến nhóm người yếu thế trong xã hội như người nghèo, khuyết tật, trẻ em… theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản mới của Đảng về công tác Dân vận để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tham gia thực hiện. Chú trọng đổi mới phương thức công tác làm dân vận ở các cấp; tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm. Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân./.

Theo baochinhphu.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com