Thúc đẩy liên kết tiêu thụ lúa thương phẩm
Cập nhật lúc18:00, Thứ Năm, 04/06/2020 (GMT+7)

Công ty CP Kinh doanh và Chế biến nông sản Bảo Minh (Hà Nội) là doanh nghiệp kinh doanh gạo đặc sản, với 4.500 điểm bán hàng trên toàn quốc và xuất khẩu sang các nước châu Âu. Hưởng ứng chủ trương của UBND tỉnh về đầu tư liên kết phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ lúa thương phẩm, góp phần đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Công ty đang xem xét liên kết mở rộng vùng sản xuất lúa gạo hữu cơ theo tiêu chuẩn của Mỹ tại các địa phương, trong đó có Nam Định. Công ty cam kết hỗ trợ giống, vốn, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá thỏa thuận theo hợp đồng ký kết cho nông dân. Hiện tại, Công ty sẵn sàng thu mua lúa tươi giống Bắc thơm 7 tại các địa phương trong tỉnh với giá 7.200 đồng/kg, bao gồm chi phí dịch vụ, bao bì, công vận chuyển thóc lên xe.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, các HTX nông nghiệp tìm hiểu, phối hợp tổ chức liên kết sản xuất, phát triển thêm các chuỗi liên kết giá trị mới trong sản xuất lúa gạo, góp phần hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa chuyên canh, tập trung./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,