Lập kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở
Cập nhật lúc19:00, Thứ Ba, 02/06/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, khi lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, các huyện, thành phố có tình trạng xin chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp (trường hợp thửa đất độc lập không gắn liền đất ở và không phải đất nông nghiệp được Nhà nước giao ổn định) xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở nhưng không có trong danh mục chuyển mục đích sử dụng theo phương án quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt nên không có căn cứ để xem xét giải quyết cũng như ảnh hưởng đến công tác quản lý sử dụng đất.

Ðể đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện quản lý, sử dụng đất theo quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã căn cứ quy hoạch của địa phương (quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới...) rà soát, tổng hợp nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp (thửa đất độc lập) xen kẹt trong các khu dân cư sang đất ở; tạo cơ sở để xây dựng chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của các huyện, thành phố; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố./.

Thanh Thúy

 

,
,
.
,
,
,
,