Thành phố Nam Định chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng tại các khu đô thị mới, khu tái định cư
Cập nhật lúc19:03, Thứ Ba, 02/06/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Nam Ðịnh vẫn còn tồn tại tình trạng vi phạm trật tự xây dựng; việc phát hiện, xử lý chậm gây thiệt hại về tài sản, khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả.

Ðể tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng, UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư các khu đô thị (Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dệt may Nam Ðịnh, Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội) công khai đồ án quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu đô thị được duyệt, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân và người dân biết để thực hiện đầu tư xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ theo đúng quy định. Giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư thứ cấp, các hộ dân thực hiện đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp với giấy phép xây dựng, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt. Phối hợp với UBND các phường, xã và đội quản lý trật tự đô thị xử lý kịp thời các sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng tại các khu đô thị do đơn vị là chủ đầu tư. Ðối với các khu đô thị mới Thống Nhất, Mỹ Trung, đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội nghiên cứu, lập Quy chế quản lý kiến trúc (theo Luật Kiến trúc có hiệu lực từ 1-7-2020) trình thẩm định, phê duyệt để quản lý theo quy định. UBND các phường, xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định của Nhà nước về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; yêu cầu người dân khi triển khai xây dựng công trình phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công để UBND phường, xã; kiểm tra, xác nhận công trình đã đủ điều kiện khởi công; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh thông báo khởi công nếu chưa đủ điều kiện. Ðội Quản lý trật tự đô thị tăng cường kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép, trật tự xây dựng; phối hợp với UBND phường, xã và đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp vi phạm; giám sát khắc phục hậu quả theo đúng quy định./.

Thành Trung


 

,
,
.
,
,
,
,