Hơn 80% số tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc07:38, Thứ Ba, 02/06/2020 (GMT+7)

Đến hết tháng 5 năm 2020, toàn tỉnh đã có 760/928 số tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ trên 80%; trong đó các Đảng bộ: Quân sự tỉnh, Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định và Đảng bộ các huyện: Hải Hậu, Ý Yên đã hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Đảng bộ các huyện: Mỹ Lộc, Nam Trực, Vụ Bản và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cơ bản hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở. Đến nay, có 22/22 đảng bộ, chi bộ được chọn tiến hành đại hội điểm đã hoàn thành đại hội; 23/26 tổ chức cơ sở Đảng được chọn tổ chức đại hội thí điểm đã tiến hành đại hội bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU về tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,