Khối thi đua các huyện, thành phố phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2020

06:02, 16/02/2020

Chiều 14-2, tại thành phố Nam Định, Khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định chứng kiến lãnh đạo các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020.     Trần Văn Trọng
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định chứng kiến lãnh đạo các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020. 

Năm 2019, các huyện, thành phố trong Khối đã phát động, duy trì các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt với nội dung phù hợp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2021. Qua các phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Kết quả xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra, Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 9/10 huyện, thành phố được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Năm 2020, Khối thi đua các huyện, thành phố đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hưởng ứng và phát động kịp thời phong trào thi đua năm 2020 do Chủ tịch UBND tỉnh phát động với chủ đề: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025”. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả hội nghị điển hình, tiên tiến đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới đại hội thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Phát triển và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2019 của các huyện, thành phố; khẳng định những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Vì vậy, Khối thi đua các huyện, thành phố cần tập trung phát huy mọi nguồn lực, động viên kịp thời sự chung sức đồng lòng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân để tổ chức thực hiện các phong trào thi đua một cách hiệu quả, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh./.

Tin, ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com