Triển khai kế hoạch xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)

06:07, 23/07/2019

Ngày 23-7, Tiểu ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh là thành viên Tiểu ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thay mặt Tiểu ban Văn kiện đã trình bày dự thảo Kế hoạch xây dựng Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, yêu cầu đặt ra đối với báo cáo chính trị của Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh cần ngắn gọn, cô đọng, có tính khái quát cao; đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Nội dung báo cáo phải kết hợp chặt chẽ, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 với tầm nhìn xa hơn. Báo cáo thể hiện được trí tuệ của Ðảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thông qua việc tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, tổ chức Ðảng và các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ khoa học. Bố cục, kết cấu của báo cáo chính trị phải hợp lý, phản ánh toàn diện các mặt công tác về xây dựng Ðảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; đồng thời đề cập, phân tích sâu một số vấn đề quan trọng, cấp bách, có tính đột phá đặt ra cần được giải quyết trong thời gian tới. Báo cáo chính trị của tỉnh phải đảm bảo tính lý luận, thực tiễn, tiếp thu và cụ thể hóa các định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng gắn với nghiên cứu các vấn đề có liên quan trong các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng trong cả nước, nhất là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Nam đồng bằng sông Hồng; các quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, kỹ thuật, các lĩnh vực khác của quốc gia. Nhằm từng bước triển khai, thực hiện tốt các nội dung đã đề ra, Tiểu ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã phân công trách nhiệm đối với 35 thành viên và chuẩn bị các bước thành lập Tổ Biên tập và Bộ phận Tổng hợp giúp việc để tiến hành xây dựng Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhấn mạnh: Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả, thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua mà còn đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới. Do đó, báo cáo chính trị phải có chủ đề rõ ràng, phù hợp. Các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện cần hết sức nỗ lực, cố gắng, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm cao để đóng góp vào việc xây dựng báo cáo chính trị. Trước mắt, cần bám sát định hướng, các mốc thời gian của Trung ương; tham khảo báo cáo chính trị của một số nhiệm kỳ gần đây kết hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh để xây dựng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Văn phong trong báo cáo phải là ngôn từ chính luận, có tính khái quát cao, số liệu thống kê bảo đảm chính xác, thống nhất từ tỉnh xuống cơ sở./.

Tin, ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com