Hội thảo "Cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh"
Cập nhật lúc22:28, Thứ Năm, 16/05/2019 (GMT+7)

Sáng 16-5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh”. Tham gia hội thảo có lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có vai trò là cầu nối đưa nhanh các nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển giao vào sản xuất, đóng vai trò như một lực lượng sản xuất chủ lực, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đóng góp cho việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội và GDP của đất nước. Hiện nay, trên cả nước có gần 400 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; trong đó, tỉnh ta có 2 doanh nghiệp là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cường Tân, xã Trực Hùng (Trực Ninh) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thiên Phú, xã Xuân Tiến (Xuân Trường). Số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh ta còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại buổi hội thảo, các tham luận tập trung trao đổi các vấn đề tổng quan về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ hiện nay; hướng dẫn chứng nhận và thực hiện chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ; tình hình phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu sáng chế và giải pháp hữu ích; những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ khi được chứng nhận, các chế độ ưu đãi đã được hưởng, các kiến nghị đề xuất…

Buổi hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân về vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; tầm quan trọng của việc hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những kiến thức có liên quan đến quá trình hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các hoạt động hỗ trợ ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Dự kiến trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ để có thêm 5-7 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,