Tuyên dương điển hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập
Cập nhật lúc22:23, Thứ Năm, 16/05/2019 (GMT+7)

Ngày 16-5, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị điển hình về gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam tới dự.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, đến nay, toàn tỉnh có 60,3% gia đình đã đăng ký gia đình học tập, trong đó 52,6% gia đình được công nhận; 87,6% dòng họ đăng ký dòng họ học tập, trong đó 69,1% dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 82% thôn làng, tổ dân phố đã đăng ký cộng đồng học tập và được công nhận là 66%; 87,5% đơn vị đã đăng ký đơn vị học tập và 77,2% đơn vị được công nhận. Thực hiện Thông tư 44/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cộng đồng cấp xã, có 100% xã, phường, thị trấn đã đăng ký; trong đó có 148 xã, phường, thị trấn đã được công nhận, đạt 64,6%. Toàn tỉnh hiện có 5.269 chi hội khuyến học, 5.793 ban khuyến học. Tỷ lệ hội viên khuyến học chiếm gần 29% dân số của tỉnh. Quỹ khuyến học toàn tỉnh đến tháng 12-2018 có số dư 167.072 triệu đồng, bình quân 90 nghìn đồng/người, là địa phương có quỹ khuyến học nhiều nhất các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng.

Thời gian tới, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh tập trung các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng các mô hình học tập cấp xã. Các cấp Hội Khuyến học làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Kết luận trong báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị “Mỗi đảng viên phải là một công dân học tập, mỗi gia đình đảng viên phải là một gia đình học tập, mỗi chi bộ Đảng phải là một chi bộ học tập”, phấn đấu đến năm 2020 có một số huyện 100% xã, thị trấn đạt cộng đồng học tập.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả các cấp Hội Khuyến học tỉnh đạt được; chúc mừng các gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu được vinh danh và nhấn mạnh: Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp, tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Tập trung củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, duy trì nền nếp, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chú trọng hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, tăng cường liên kết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền làm tốt công tác đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh bảo đảm thực chất, chính xác, không chạy theo thành tích. Tăng cường xã hội hoá các nguồn lực, phát huy các hình thức vận động, xây dựng quỹ khuyến học các cấp, duy trì công tác trao học bổng khuyến học khuyến tài cho học sinh khó khăn, học sinh đạt giải cao. Tôn vinh cán bộ khuyến học, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức tiêu biểu tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, tạo nguồn lực góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học trong các trường học./.

Minh Thuận

,
,
.
,
,
,
,