Triển khai công tác an toàn thực phẩm 6 tháng cuối năm
Cập nhật lúc08:29, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

Sáng 3-7-2018, Sở Y tế tổ chức sơ kết công tác an toàn thực phẩm (ATTP) 6 tháng đầu năm; triển khai văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phân công công chức cấp xã theo dõi công tác ATTP; hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số thuộc lĩnh vực ATTP.

Sáu tháng đầu năm 2018, công tác ATTP được triển khai đồng bộ, từng bước chủ động trong quản lý ATTP. Hệ thống quản lý Nhà nước về ATTP được cải thiện, góp phần kiểm soát hiệu quả đảm bảo ATTP trong quản lý các cơ sở. Hệ thống kiểm nghiệm dần đáp ứng yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật phục vụ công tác quản lý Nhà nước. Công tác quản lý ngộ độc thực phẩm được tăng cường qua các hoạt động: giám sát chất lượng hàng hoá, giám sát mối nguy, xây dựng các mô hình điểm về ATTP, do vậy không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP trên địa bàn tỉnh. Nhận thức về ATTP của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, người dân từng bước được nâng lên, sự phối hợp liên ngành được tăng cường và ngày càng hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, phát hiện nhiều sai phạm và có biện pháp xử lý kịp thời. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập 478 đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành ATTP; tiến hành thanh tra, kiểm tra về ATTP 6.024 cơ sở, trong đó có 1.326 cơ sở vi phạm, 269 cơ sở vi phạm bị xử lý, 131 cơ sở bị cảnh cáo, 130 cơ sở bị phạt tiền, 6 cơ sở phải đóng cửa…

Sáu tháng cuối năm 2018, các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19-7-2016 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện công tác hậu kiểm về ATTP trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 156/UBND-VP7 ngày 15-5-2018. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kiến thức quản lý Nhà nước về ATTP để công chức cấp xã được phân công theo dõi ATTP thực hiện tốt nhiệm vụ. Đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ triển khai xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh theo liên kết chuỗi giá trị, chuỗi liên kết nông, lâm, thuỷ sản 2018-2020. Tăng cường công tác chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng hoá vi phạm ghi nhãn, hàng kém chất lượng, không đảm bảo ATTP, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn mua hàng hóa, tránh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo ATTP...

Tại hội nghị, Sở Y tế triển khai Văn bản 199/UBND-VP7 ngày 20-6-2018 của UBND tỉnh về việc phân công công chức cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) theo dõi công tác ATTP; hướng dẫn các hoạt động đảm bảo ATTP thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số theo Quyết định 1125/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31-7-2017 về phê duyệt chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21-3-2018 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020./.

Minh Thuận

,
,
.
,
,
,
,