Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 12,8% so với cùng kỳ
Cập nhật lúc08:26, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở Công thương, 6 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 28.033,5 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2017, đạt 51% kế hoạch năm. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ: sợi các loại tăng 9,9%, vải các loại tăng 9,3%, khăn các loại tăng 8,5%, quần áo may sẵn tăng 9,9%, phụ tùng xe có động cơ tăng 8,5%, thịt đông lạnh tăng 7,3%, sản phẩm in tăng 10,6%, bao bì và túi bằng giấy tăng 8%... Giá trị sản xuất công nghiệp các huyện, thành phố có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: Vụ Bản tăng 18,3%; Giao Thuỷ tăng 15%; Hải Hậu tăng 14,3%; Thành phố Nam Định tăng 12,76%; Nghĩa Hưng tăng 12,5%; Nam Trực tăng 12,2%; Mỹ Lộc tăng 12,1%; Trực Ninh tăng 11,9%; Ý Yên tăng 11,8%; Xuân Trường tăng 11,4%./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,