Giải ngân 16.457 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp
Cập nhật lúc08:08, Thứ Ba, 20/06/2017 (GMT+7)

Ngày 19-6-2017, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại và kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: KH và ĐT, Tài chính, TN và MT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh cùng đại diện hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam, từ năm 2014 đến nay, Chi nhánh NHNN tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; thường xuyên chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ động tổ chức các hội nghị tọa đàm với các doanh nghiệp để thông tin, phổ biến đến doanh nghiệp về cơ chế, chính sách tín dụng cũng như trao đổi, giải đáp thực hiện các ý kiến, vướng mắc của doanh nghiệp; tổ chức các buổi ký kết công khai hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng thương mại với doanh nghiệp. Tính đến ngày 31-5-2017, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn toàn tỉnh đạt 42.278 tỷ đồng, tăng 59,5% so với năm 2014; trong đó cho vay doanh nghiệp là 16.457 tỷ đồng, tăng 58,7% so với năm 2014. Đã có 248 khách hàng doanh nghiệp vay tham gia chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, với tổng số 264 hợp đồng. Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực, linh hoạt theo đúng chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam và UBND tỉnh, tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua chương trình, các ngân hàng đã đưa nguồn vốn vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả, dư nợ tín dụng tăng trưởng tốt, tỷ lệ tăng trưởng bình quân là 22%; chất lượng tín dụng bảo đảm, tỷ lệ nợ xấu dưới 1% tổng dư nợ. Các hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân từ đầu chương trình đến nay đều được các doanh nghiệp đánh giá có tác động tích cực, giúp doanh nghiệp khôi phục và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Thời gian tới, Chi nhánh NHNN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình; trên cơ sở lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, sẵn sàng đối thoại, giải quyết vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện phân nhóm khách hàng, tiếp cận xúc tiến tìm kiếm khách hàng tham gia chương trình. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp về cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng, nhất là cơ chế, chính sách mới để doanh nghiệp nắm rõ và thực hiện. Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để phản ánh kiến nghị với NHNN Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách; kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực vào cuộc để tạo sự thông thoáng, thuận lợi về môi trường kinh doanh, phát triển các loại hình doanh nghiệp. Thực hiện công khai, minh bạch quy trình, thủ tục cho vay, tiếp tục cải tiến đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bảo đảm an toàn, hiệu quả, dễ tiếp cận đối với doanh nghiệp, đổi mới phương thức tiếp cận phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,