Thường trực HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về "Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân"
Cập nhật lúc07:56, Thứ Ba, 20/06/2017 (GMT+7)

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII, chiều ngày 19-6-2017, Thường trực HĐND tỉnh đã họp, thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân”. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành: UBKT Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh, LĐ-TB và XH, TN và MT; các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân dần đi vào nền nếp, việc giải quyết KNTC được quan tâm, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài từng bước được giải quyết dứt điểm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân được UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tích cực chỉ đạo, thực hiện bằng nhiều hình thức, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết KNTC đã được củng cố, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Công tác tiếp công dân được triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. Ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện đã tham mưu, giúp Chủ tịch UBND trong tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân. Lãnh đạo các cấp, các ngành đã quan tâm, tiếp công dân định kỳ, lắng nghe và nỗ lực giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong 3 năm (2014-2016) các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 12.158 lượt người, trong đó: cấp tỉnh là 1.926 lượt; cấp huyện là 4.876 lượt và cấp xã là 5.356 lượt. Việc tiếp nhận, xử lý đơn được thực hiện theo quy định; chất lượng giải quyết KNTC từng bước được nâng lên. Các ngành, các cấp quan tâm tổ chức đối thoại trong giải quyết KNTC nhằm bảo đảm giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm tính khả thi của quyết định, kết luận giải quyết KNTC. Những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được các cấp, các ngành rà soát, tập trung bàn bạc, thống nhất phương án giải quyết; một số vụ việc kéo dài từ nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm. Trong 3 năm (2014-2016), toàn tỉnh đã tiếp nhận 6.808 đơn (cấp tỉnh là 2.515 đơn, cấp huyện 2.448 đơn và cấp xã là 1.845 đơn). Đã xử lý 3.542 đơn, còn lại 3.266 đơn không đủ điều kiện xử lý. Trong tổng số 3.542 đơn đã xử lý có 336 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp (cấp tỉnh 25 vụ, cấp huyện 65 vụ và cấp xã 236 vụ). Đã giải quyết được 321/336 vụ việc đạt 95%. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp dân và giải quyết KNTC của công dân vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Việc bố trí nơi tiếp công dân tại một số UBND xã, phường, thị trấn và tại một số sở, ngành chưa đảm bảo theo quy định, còn sử dụng phòng tiếp công dân chung với bộ phận “một cửa” hoặc phòng làm việc khác. Việc theo dõi, tổng hợp, thống kê, phân loại, xử lý đơn chưa đầy đủ, khoa học; chưa xác định đúng thẩm quyền giải quyết, dẫn đến việc chuyển đơn, giao nhiệm vụ không đúng hoặc không thụ lý giải quyết ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân. Chất lượng giải quyết KNTC đã từng bước được nâng lên nhưng vẫn còn tồn tại những vụ việc công dân tiếp khiếu, tiếp tố sau khi có quyết định hoặc kết luận giải quyết nhưng không được xem xét kịp thời theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Một số người khiếu nại không đạt mục đích đã chuyển sang tố cáo và lợi dụng tố cáo để làm mất uy tín của người giải quyết KNTC nhưng chưa được xử lý…

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nhận định, đánh giá về kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cũng tập trung trao đổi một số vấn đề như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, Trụ sở tiếp công dân cấp huyện và địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp, cung cấp thông tin trong giải quyết KNTC. Giải pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC còn tồn đọng...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong tiếp công dân, giải quyết KNTC trong thời gian qua. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục kịp thời để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung rà soát các vụ việc kéo dài, tồn đọng, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến đất đai, bảo vệ môi trường để xử lý cho dứt điểm. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu và sự phối hợp giữa các sở, ngành, các huyện, thành phố trong giải quyết KNTC. UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh xây dựng dự án phần mềm cơ sở dữ liệu về hệ thống báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC để triển khai áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh để tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin về tiếp công dân, giải quyết KNTC, phục vụ việc tra cứu, tìm hiểu của các cơ quan, tổ chức và công dân. Đối với các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị Ban Pháp chế tiếp thu, bổ sung vào báo cáo trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh sắp tới./.

Tin, ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,