Hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo
Cập nhật lúc08:05, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, ngày 13-6-2017 UBND tỉnh ban hành Công văn số 394/UBND-VP5  yêu cầu Sở TT và TT, Sở LĐ-TB và XH, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai hỗ trợ bộ thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm hoàn thành hỗ trợ bộ thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trước ngày 1-7-2017, UBND tỉnh giao Sở TT và TT chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thông tin truyền thông tổ chức tuyên truyền về chương trình số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh và mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phối hợp với Mobifone Nam Định (doanh nghiệp cung cấp đầu thu) lập kế hoạch và triển khai hỗ trợ, lắp đặt bộ thu truyền hình số mặt đất cho các hộ dân. Phối hợp với Sở LĐ-TB và XH, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc phân phối, lắp đặt bộ thu truyền hình số mặt đất đảm bảo đúng tiến độ. UBND các huyện, thành phố bố trí thời gian, địa điểm, cử cán bộ phối hợp và tạo điều kiện, hỗ trợ nhà cung cấp thiết bị triển khai cấp phát bộ thu truyền hình số đến đúng đối tượng. Đơn vị cung cấp thiết bị phải lắp đặt và hướng dẫn sử dụng, bảo hành bộ thu truyền hình số mặt đất theo hợp đồng; lập bảng kê chi tiết các hộ đã nhận hỗ trợ bộ thu để các xã, phường, thị trấn và UBND các huyện, thành phố xác nhận và gửi về Sở TT và TT để theo dõi, giám sát./.

Thanh Thuý

,
,
.
,
,
,
,