Triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016
Cập nhật lúc08:24, Thứ Ba, 31/05/2016 (GMT+7)

Ngày 30-5-2016, UBND tỉnh có Công văn số 141/UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai tổ chức Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016 (từ 1-6 đến 30-6).

Theo đó, Sở Y tế hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức thực hiện; phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh thực hiện chiến dịch truyền thông Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường truyền thông về lợi ích của điều trị bằng thuốc ARV sớm ngay từ những tháng đầu của thai kỳ ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV trong việc giảm lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đẩy mạnh công tác tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai, tư vấn và xét nghiệm HIV ngay từ lần đầu khi phụ nữ mang thai đến khám tại các cơ sở y tế, mở rộng tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai tại tuyến xã; vận động sự tham gia của các tổ chức quốc tế đang hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh tham gia các hoạt động của Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016 trong cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị; phối hợp với Sở Y tế tổ chức các hoạt động của Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoàn cảnh thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2016. UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông tăng cường phổ biến Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật khác; tổ chức các chiến dịch truyền thông trong Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng các hình thức như: xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài về phòng chống HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các cụm pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu tại các địa điểm đông người qua lại; nói chuyện, tư vấn, thăm gia đình, thảo luận nhóm… tại xã, phường. UBND các huyện, thành phố cũng tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ gây quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV và tổ chức thăm hỏi, chăm sóc người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS tại địa phương; chỉ đạo công an và các ngành liên quan, các xã, phường, thị trấn rà soát, vận động các đối tượng nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone./.

Minh Thuận

,
,
.
,
,
,
,