Triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2016

09:05, 20/05/2016
Ngày 18-5-2016, Sở NN và PTNT tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2016. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 
 
Được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, cùng với sự nỗ lực của các HTXNN và các hộ nông dân nên sản xuất vụ mùa, vụ đông 2015 ở tỉnh ta đạt kết quả khá. Cụ thể, trong sản xuất lúa mùa, diện tích gieo cấy đạt 78.303ha, năng suất bình quân đạt 52,15 tạ/ha, sản lượng lúa đạt 408.379 tấn, giá trị sản lượng lúa đạt 3.127 tỷ đồng, bình quân 39,93 triệu đồng/ha; 5 huyện đạt năng suất lúa cao trên 53tạ/ha là: Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Nam Trực. Diện tích gieo trồng rau màu hè thu đạt 8.233ha. Một số cây trồng chính như: lạc năng suất đạt 24,3 tạ/ha, ngô 45,71 tạ/ha, đậu tương 20,51 tạ/ha, khoai lang 83,58 tạ/ha… Giá trị sản lượng đạt 422,2 tỷ đồng, bình quân 51,28 triệu đồng/ha. Sản xuất vụ đông gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các đợt rét đậm, rét hại kết hợp với mưa lớn trong cuối tháng 1-2016 đã làm thiệt hại 1.550ha cây rau màu đang chuẩn bị thu hoạch. Diện tích gieo trồng vụ đông 2015 đạt 12.755ha, trong đó có 3.213ha trên đất 2 lúa. Năng suất hầu hết của các loại cây trồng cao hơn hoặc tương đương năm 2014. Các sản phẩm được giá nên hiệu quả sản xuất vẫn đạt khá. Giá trị sản lượng vụ đông ước đạt 880 tỷ đồng, bình quân 69,04 triệu đồng/ha. Chăn nuôi 6 tháng cuối năm tiếp tục chuyển dịch mạnh sang chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 140 nghìn tấn; sản lượng thịt trâu, bò gần 3,9 nghìn tấn; sản lượng thịt gia cầm 17,85 nghìn tấn… góp phần đưa giá trị sản phẩm chăn nuôi cả năm 2015 đạt 5.907 tỷ đồng. Công tác kiểm soát vận chuyển, kiểm dịch động vật tiếp tục được tăng cường và giám sát chủ động dịch bệnh cùng với các biện pháp vệ sinh thú y, phòng dịch nên dịch bệnh gia súc, gia cầm an toàn. Ban nông nghiệp ở nhiều xã, thị trấn tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực tham mưu giúp UBND xã trong xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức sản xuất, tổ chức tiêm phòng, tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi và phòng chống lụt bão... Đến nay, có 32 HTXNN chuyên ngành được thành lập; 276/323 HTX đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ, trong đó có 215 HTX chuyển đổi và tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012, 59 HTX giải thể. Kết quả sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2015 đã góp phần ổn định đời sống nhân dân và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong vụ mùa, vụ đông năm 2016, ngành NN và PTNT sẽ bám sát diễn biến thời tiết và thị trường, chủ động xây dựng các giải pháp kỹ thuật và tổ chức sản xuất vụ mùa, vụ đông gắn với thực hiện các nội dung tái cơ cấu nông nghiệp. Phát triển nhanh các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, nhất là các cánh đồng liên kết chuỗi giá trị, gắn với việc đảm bảo ATVSTP. Toàn tỉnh phấn đấu sản xuất lúa mùa đạt 77,8 nghìn ha, năng suất bình quân trên 50 tạ/ha, mỗi huyện có ít nhất 10 mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất hàng hóa, 1 mô hình liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa. Sản xuất rau hè thu đạt 9.500ha, tập trung phát triển cây đậu tương, lạc và ngô. Sản xuất vụ đông đạt trên 15 nghìn ha, trong đó có trên 5.500ha trên đất 2 lúa. Chăn nuôi phát triển ổn định và đảm bảo an toàn dịch bệnh.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cả 2 vụ mùa 2014 và 2015 liên tục giành thắng lợi toàn diện đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu về nông nghiệp trong giai đoạn 2011-2015. Có được kết quả này là do các cấp, các ngành quản lý tốt hơn về cơ cấu giống; tích cực đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; phát triển thêm những mô hình tích tụ ruộng đất để có diện tích lớn đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa; tăng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế như: sản xuất vụ đông hàng hóa đang có bước thụt lùi; năng lực điều hành sản xuất của một số địa phương còn yếu… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố căn cứ vào Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh, điều kiện thực tế tại địa phương xây dựng cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, phương thức thâm canh đảm bảo sản xuất vụ mùa an toàn, được mùa toàn diện. Quan tâm đến các xã có địa hình thấp trũng, năng lực hệ thống thủy lợi nội đồng kém để ứng phó kịp thời khi có lũ lụt xảy ra. Trong thời gian tới, Sở NN và PTNT, các huyện, thành phố cần tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và quản lý chất lượng nông sản. Về tái cơ cấu, cần tập trung rà soát, đánh giá, nhân rộng các mô hình có tổ chức, cá nhân thuê gom, tích tụ ruộng đất. Có giải pháp cho phát triển kinh tế hợp tác. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp nông nghiệp. Xây dựng, triển khai các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản, tập trung vào các sản phẩm chăn nuôi và rau, củ, quả. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa, các địa phương cần tập trung chỉ đạo từ nay đến cuối vụ xuân, đảm bảo vụ xuân 2016 thắng lợi toàn diện./.
 
Ngọc Ánh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com