Thành phố Nam Định triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
Cập nhật lúc08:35, Thứ Sáu, 24/04/2015 (GMT+7)

Ngày 22-4-2015, Thành phố Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) năm 2014, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2015.

Năm 2014, với phương châm “phòng là chính”, thành phố đã chủ động triển khai công tác PCLB, đảm bảo an toàn cho đê điều, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Hệ thống thoát nước nội thành được quan tâm đầu tư. Nhiều đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai hiệu quả công tác PCLB và TKCN. Tuy nhiên, công tác PCLB và TKCN còn một số tồn tại như: việc chấp hành chế độ thường trực, chế độ thông tin báo cáo chưa nghiêm, công tác chuẩn bị vật tư thông dụng chưa đảm bảo theo yêu cầu. Đối với công tác TKCN, kinh phí trang bị phương tiện cứu hộ còn hạn chế. Một số phường, xã chưa quan tâm tới công tác bảo vệ đê điều, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật Đê điều chưa sâu, chưa thường xuyên liên tục; biện pháp xử lý vi phạm chưa kiên quyết...

Để thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN trong năm 2015, Thành phố Nam Định sẽ tập trung khắc phục những điểm tồn tại trong năm 2014, đồng thời triển khai các giải pháp chính gồm: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN và PTNT và chỉ thị của UBND tỉnh về công tác PCTT và TKCN đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, phường, xã và nhân dân toàn thành phố. Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành quan tâm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ duy tu, bảo dưỡng đê điều, công trình thủy lợi và hệ thống thoát nước nội thành, đẩy nhanh tiến độ dự án tường kè nam sông Đào. Kiện toàn lực lượng xung kích ở từng đơn vị và có kế hoạch tổ chức huấn luyện trong mọi tình huống. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trực ban trong mùa bão lũ, tăng cường tuần tra, canh gác, phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố, hư hỏng về đê điều, công trình thủy lợi ngay từ giờ đầu. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Củng cố hệ thống thông tin, tăng cường chất lượng dự báo, cảnh báo, đảm bảo thông tin kịp thời đến tận người dân để chủ động PCTT, giảm nhẹ thiên tai. Ban chỉ huy Quân sự thành phố hiệp đồng với các lực lượng quân đội trong và ngoài tỉnh ứng cứu khi có tình huống lũ bão xảy ra trên địa bàn thành phố. Mỗi phường, xã phải xây dựng một phương án trọng điểm riêng của đơn vị. Riêng những phường, xã có đê phải xây dựng phương án hộ đê tại chỗ và tập huấn cho lực lượng xung kích hộ đê, đặc biệt lưu ý đê Óng Bò và đê bối xã Nam Phong. Thành phố Nam Định cũng tập trung phân công rõ nhiệm vụ và giao chỉ tiêu số lượng nhân lực cần huy động khi xảy ra sự cố thiên tai, bão lũ, cần ứng cứu cho 34 đơn vị trên địa bàn với kế hoạch huy động hơn 4.460 người./.

Đức Toàn
 

,
,
.
,
,
,
,