Sơ kết 3 năm thực hiện giao ước thi đua về xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc08:30, Thứ Sáu, 24/04/2015 (GMT+7)

Ngày 22-4-2015, khối thi đua MTTQ và các đoàn thể bao gồm: Hội LHPN tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội CCB tỉnh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; LĐLĐ tỉnh đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Xây dựng NTM” gắn với xây dựng “Khu dân cư 5 không” giai đoạn 2012-2015 và ký giao ước thi đua năm 2015.

Trên cơ sở thực hiện các nội dung giao ước thi đua, 3 năm qua, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM, trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động 2.602/3.516 khu dân cư đăng ký thực hiện ít nhất 1 tiêu chí NTM; phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp nhà cửa, đẹp xứ họ, đẹp ruộng đồng” thu hút được đông đảo đồng bào Công giáo hưởng ứng tham gia, đã hiến trên 2.000ha đất thổ cư, thổ canh, hơn 200 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn, xóm. Thực hiện phong trào khu dân cư 5 không đã có 1.201 khu dân cư 5 không, 1.488 khu dân cư 4 không; hỗ trợ làm mới 565 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa, nâng cấp 186 nhà… Hội CCB tỉnh thực hiện nội dung giao ước thi đua, trong đó tiêu chí gia đình hội viên dùng điện an toàn đạt 99,68%; hộ CCB có nhà ở an toàn đạt 99,83%; hộ gia đình hội viên dùng nước sạch đạt 95%; 96,4% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa... LĐLĐ tỉnh đã vận động các cấp công đoàn ủng hộ được hơn 2,2 tỷ đồng xây dựng và đưa vào sử dụng 20 mô hình về bảo vệ môi trường tại 20 xã xây dựng NTM; quản lý trên 2 tỷ đồng vốn vay giải quyết việc làm, gần 2 tỷ đồng quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo” hỗ trợ cho CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế gia đình… Hội LHPN tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, kết quả 10/10 huyện, thành phố đăng ký nội dung bảo vệ môi trường, 540 chi hội đăng ký hưởng ứng, 248 chi hội có hội viên tham gia tổ thu gom rác thải; nhận ủy thác trên 132 tỷ đồng vốn nước sạch, 22 tỷ đồng vốn quỹ quay vòng hỗ trợ hội viên xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh… Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo; giúp 173 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh nâng cao mức sống, trên 6 nghìn hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo… Tỉnh Đoàn đã tổ chức thực hiện trên 500 cuộc tuyên truyền trực tiếp, phát 80 tin bài về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; mở 40 lớp chuyển giao KHKT, 26 lớp tập huấn về xây dựng mô hình kinh tế tập thể, HTX; giải quyết việc làm được 51 đợt; ủy thác trên 99 tỷ đồng
hỗ trợ cho gần 5 nghìn hộ vay phát triển kinh tế… Thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua, MTTQ và các đoàn thể thành viên đã góp phần vào tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 5 không”.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2015, phong trào thi đua của khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015. Động viên đoàn viên, hội viên tích cực đẩy mạnh hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” góp phần vào hoàn thành chương trình xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2011-2015. Phấn đấu thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015). Tại hội  nghị, khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tiến hành ký giao ước thi đua năm 2015./.

Hoàng Dung
 

,
,
.
,
,
,
,