Triển khai nhiệm vụ nuôi trồng thủy sản năm 2015
Cập nhật lúc08:33, Thứ Sáu, 24/04/2015 (GMT+7)

Ngày 22-4-2015, Sở NN và PTNT tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) năm 2015.

NTTS năm 2014 tuy gặp nhiều khó khăn, song tổng diện tích NTTS toàn tỉnh vẫn đạt 15.859ha; sản lượng 65.500 tấn, tăng 10,3% so với năm 2013; giá trị ước đạt 2.040 tỷ đồng (giá cố định 1994). Diện tích nuôi thủy sản mặn lợ đạt 6.451ha; tổng sản lượng đạt 33.650 tấn. Các đối tượng nuôi chủ lực vẫn là tôm thẻ chân trắng, tôm sú, ngao, cua biển, cá bống bớp… Diện tích nuôi thủy sản nội đồng đạt 9.408ha với tổng sản lượng đạt 31.850 tấn. Các đối tượng chủ yếu là cá truyền thống (trôi, trắm, chép, mè…), cá lóc bông, cá diêu hồng. Ngoài ra còn một số đối tượng nuôi khác như: ba ba, ếch, lươn, chạch đồng. Toàn tỉnh có 59 trại giống hải sản, các trại giống đã sản xuất được 10.535 triệu giống các loại như: tôm sú, cua biển, cá bống bớp, ngao, hàu, tu hài… và 22 trại giống nước ngọt sản xuất được 1.500 triệu giống cá bột các loại, ương nuôi được 900 triệu cá giống các loại cung cấp cho thị trường. Công tác tập huấn, ứng dụng KHKT được coi trọng. Công tác thú y thủy sản được củng cố tổ chức và duy trì ổn định, dịch bệnh được kiểm soát. Công tác quản lý chất lượng trong NTTS được thực hiện thường xuyên. Tại các địa phương đã hình thành những vùng nuôi tập trung, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông, ngư dân.

Năm 2015, ngành NN và PTNT tích cực triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh liên kết sản xuất trong NTTS, phát triển NTTS theo hướng bền vững. Nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị xuất khẩu, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, kết hợp kinh tế với an ninh quốc phòng. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển NTTS là: Rà soát, bổ sung quy hoạch, quản lý và thực hiện tốt quy hoạch; làm tốt công tác quản lý sản xuất và cung ứng giống thuỷ sản; tăng cường công tác khuyến ngư, tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào phát triển nuôi trồng thuỷ sản; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thú y thuỷ sản; quản lý chất lượng an toàn vệ sinh; tiếp tục tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thuỷ sản; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho nuôi trồng thuỷ sản; tăng cường quản lý Nhà nước, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo nuôi trồng thuỷ sản./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,